Bewaking CL

Geen categorie

5 juni 2020

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2020 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma.

Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het Platform Melkgeitenhouderij. Zowel GD als NSFO hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een goedgekeurd programma en moeten kunnen laten zien dat ze aan het programma van eisen voldoen. Dit moet geborgd moeten worden via audits. Het Platform melkgeitenhouderij zoekt nog naar een partij die dit kan gaan auditen. Dit is waarschijnlijk niet gerealiseerd voor 1 juli 2020. Voorstel vanuit de Commissie Kwaliteit is daarom om de CL bewaking nog niet te starten, tot zeker is welke partijen zijn goedgekeurd om het programma uit te voeren. De bewaking op CL zal dus pas van start gaan, een maand nadat geitenhouders zeker weten uit welke aanbieders ze kunnen kiezen v.w.b. CL deelname. Uiteraard zullen we u verder informeren wanneer dit het geval is, maar de datum waarop deelname verplicht is wordt dus nog even uitgesteld.