Dierdagdosering (ddd)

Een van de thema’s van het Platform, welke ook deel uitmaakt van het gezamenlijke programma Duurzame Geiten Zuivel Keten, is het antibioticagebruik. In het verlengde hiervan heeft LTO de wens uitgesproken het antibioticagebruik voor de geitenhouders inzichtelijk te maken door registratie in een centrale database.

In 2017 is hiervoor een pilot gestart in samenwerking met ELDA en drie dierenartsenpraktijken welke met verschillende praktijkmanagementsystemen werken. De pilot is inmiddels afgerond en de volgende fase is het landelijk uitrollen van het inzichtelijk maken van de DierDagDosering (DDD) voor melkgeitenhouders en hun dierenarts. Dierenartsen hebben hier een brief ontvangen en zijn geïnformeerd via twee informatiebijeenkomsten die het Platform afgelopen maart heeft georganiseerd.  

Via onderstaande links zijn de brief en handleidingen voor diverse softwaresystemen te downloaden.

Brief dierenartsen (december ’18)

RxWorks handleiding

VIVA handleiding

Animana handleiding

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.