Workshops en bijeenkomsten

Binnenkort kunnen geitenhouders hier een lijst met workshops/bijeenkomsten vinden waar punten voor worden toegekend binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten.

Per gevolgde workshop/bijeenkomst worden binnen de DGZK 5 punten toegekend, met een maximum van 5 workshops/bijeenkomsten per jaar.

Workshops/bijeenkomsten die in aanmerking komen:

 • Bijeenkomst dierenartspraktijk over een DGZK gerelateerd onderwerp
 • Leden/ leveranciers bijeenkomst van inzamelaar/ verwerker waarbij DGZK op de agenda staat
 • Bijeenkomst van voerfirma met link DGZK
 • Bezoek vakbeurs/ geitenevent (hier moeten dan van te voren afspraken gemaakt worden dat bij een bepaalde stand een presentielijst getekend kan worden)
 • Bijeenkomsten van het Platform Melkgeiten, LTO of NGZO met link DGZK

Organiseert of weet u een workshop/bijeenkomst die hiervoor in aanmerking komt? Dan kunt u deze aanmelden bij DGZK via karin@kwaligeit.nl. De workshop/bijeenkomst dient minimaal 1 week voordat de bijeenkomst plaats vindt aangemeld te worden.
In de aanvraag moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld worden:

 • Naam, datum, plaats bijeenkomst
 • Organisator
 • Onderwerp van de bijeenkomst en raakvlak met DGZK
 • Naam van spreker die het onderwerp behandeld

Op basis hiervan wordt besloten of een bijeenkomst voldoende raakvlak heeft met de DGZK en als ‘puntwaardig’ geclassificeerd kan worden. De bijeenkomsten worden vervolgens geplaatst op deze website.
Na afloop van de bijeenkomst is de aanvrager verantwoordelijk om de presentielijst aan te leveren bij DGZK. Deze presentatielijst dient ondertekend te zijn door de spreker.

Geitenhouders kunnen in  Z-net of Agrolink aangeven bij welke bijeenkomsten ze aanwezig zijn geweest. Er wordt gecontroleerd of:

 • De bijeenkomst is aangemeld via KwaliGeit
 • De bijeenkomst op deze website staat vermeld
 • De presentatielijst aanwezig is en de betreffende geitenhouder hier als aanwezig op staat

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.