Hoge respons enquête kiemgetal onderzoek

Gezondheid

3 januari 2019

Afgelopen oktober is de enquête Kiemgetal Onderzoek verspreid onder professionele melkgeitenhouders in het kader van het onderzoeksproject ‘duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk’. 
Het doel van de enquête is het in kaart brengen welke voeding-gerelateerde factoren samenhangen met een hoog kiemgetal in de melk. In totaal zijn er meer dan 150 enquêtes ingeleverd. Een heel goed resultaat! Namens alle partners van het project, wil de Faculteit Diergeneeskunde graag iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de enquête.

Uit de voorlopige data blijkt dat twee-derde van de geitenhouders heeft aangegeven afgelopen jaar een kiemgetal probleem te hebben gehad. Iets minder dan de helft hiervan gaf aan dat het om een moeilijk op te lossen probleem ging. De betrokkenheid om het hoge kiemgetal in de sector aan te pakken is groot, velen hebben aangegeven interesse te hebben om mee te werken aan vervolgonderzoek.

De komende periode zullen de resultaten van de enquête gekoppeld worden aan de melkkwaliteitsgegevens van de tankmelk en verder worden geanalyseerd. Dan zal duidelijk worden of er aanknopingspunten zijn om het kiemgetal op een duurzame manier onder controle te houden. Ook zijn er verschillende andere onderzoeken in gang gezet die nu en in de komende periode uitgevoerd gaan worden. In de loop van het komend jaar zullen er dus veel resultaten beschikbaar komen, die dan uiteraard ook met de sector worden gedeeld.


Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.