Informatiebijeenkomsten voor dierenartsen

Diergezondheid

31 januari 2019

Om dierenartsen bij te praten over ‘Dierdagdosering’ en ‘Plan van Aanpak lammersterfte’ organiseert het Platform Melkgeitenhouderij twee informatiebijeenkomsten.

Donderdagavond 7 maart, ’t Zand, Bestseweg 52, Oirschot – aanmelden kan hier
Dinsdagavond 12 maart, Hotel Waanders, Rijksweg 12, Staphorst – aanmelden kan hier

Programma
19.45 uur    Ontvangst
20.00 uur    Welkomstwoord
20.15 uur    Toelichting Dierdagdosering (DDD)
21.15 uur    Plan van aanpak lammersterfte
22.00 uur    Afsluiting

Eerder dit jaar heeft het Platform Melkgeitenhouderij via verschillende kanalen brieven verspreid onder dierenartsen. In deze brief is de uitrol van de Dierdagdosering (DDD) binnen het programma Duurzame Geitenzuivel Keten toegelicht. Naast de uitrol van de registratie van de DDD is in het sectorplan voor bokkenwelzijn opgenomen dat geitenbedrijven met een lammersterfte in het actiegebied een verbeterplan moeten opstellen en uitvoeren. Het opstellen van dit verbeterplan dient gezamenlijk met de dierenarts en een begeleider vanuit de inzamelaar te gebeuren. Borging en bewaking hiervan vindt plaat via KwaliGeit (voor het handboek zie www.ngzo.nl).