Nieuws maart 2021

Geen categorie

30 maart 2021

Meer informatie over onderstaande projecten vindt u onder lopende projecten!

Antibiotica database

Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geïnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 medicijngebruik te registreren in een aangewezen database. Dit is een plicht voor geitenhouder èn dierenarts. De veehouder levert de dieraantallen aan. De dierenarts registreert alle medicijnleveranties aan de veehouder in de database.

Platform Melkgeitenhouderij heeft geïnvesteerd in een aangewezen database, zodat u op een gemakkelijke manier aan uw nieuwe wettelijke verplichting kunt voldoen.

Meer informatie over de antibiotica database vindt u hier

Salmonella

Eén van de thema’s uit het sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” is zoönosen. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar het voorkomen en bestrijden van salmonellose in de melkgeitensector. Dit is belangrijk, omdat deze bacterie sinds het voorjaar van 2016 op een aantal melkgeitenbedrijven voorkomt en voor problemen blijft zorgen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is om te komen tot een aanpak die moet voorkomen dat deze kiem zich verder binnen en buiten de sector verspreidt, om vervolgens en deels gelijktijdig te komen tot een bestrijding en preventie van salmonellose binnen de sector.

Meer informatie vindt u hier.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.