Nieuws maart 2021

Geen categorie

30 maart 2021

Meer informatie over onderstaande projecten vindt u onder lopende projecten!

Antibiotica database

Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geïnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 medicijngebruik te registreren in een aangewezen database. Dit is een plicht voor geitenhouder èn dierenarts. De veehouder levert de dieraantallen aan. De dierenarts registreert alle medicijnleveranties aan de veehouder in de database.

Platform Melkgeitenhouderij heeft geïnvesteerd in een aangewezen database, zodat u op een gemakkelijke manier aan uw nieuwe wettelijke verplichting kunt voldoen.

Meer informatie over de antibiotica database vindt u hier

Salmonella

Eén van de thema’s uit het sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” is zoönosen. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar het voorkomen en bestrijden van salmonellose in de melkgeitensector. Dit is belangrijk, omdat deze bacterie sinds het voorjaar van 2016 op een aantal melkgeitenbedrijven voorkomt en voor problemen blijft zorgen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is om te komen tot een aanpak die moet voorkomen dat deze kiem zich verder binnen en buiten de sector verspreidt, om vervolgens en deels gelijktijdig te komen tot een bestrijding en preventie van salmonellose binnen de sector.

Meer informatie vindt u hier.