Nieuwsbrief september 2020

Geen categorie

5 oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020
In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:
* Aankondiging regiobijeenkomsten
* Gesprek Minister Schouten
* Bewaking CL
* Ontdek de Geit

Aankondiging najaar bijeenkomsten
Op vrijdagmiddag 28 augustus heeft het platform Melkgeitenhouderij de sector door middel van een Webinar geïnformeerd over de verduurzamingsagenda. Via de verduuzamingsagenda wordt een plan gemaakt om sector breed verbetering door te voeren. Afgelopen najaar zijn er avonden georganiseerd om de mening van de sector over deze agenda te peilen. Vervolgens is het plan concreet gemaakt. Rond begin oktober wil het Platform melkgeitenhouderij graag met haar leden de discussie voeren hier over. I.v.m. Corona worden er meerdere bijeenkomsten door het land georganiseerd, en vragen wij u om zich hier voor aan te melden. Definitieve uitnodiging met hierin datums en plaatsen volgt later.
 
Gesprek Minister Schouten
Op donderdag 10 september sprak een delegatie van LTO, NGZO en Platform Melkgeitenhouderij in goede sfeer met minister Carola Schouten over de verduurzamingsagenda voor de melkgeitensector. Er was vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit waardering voor onze plannen en ons financiële commitment.
 
Aan cofinanciering door LNV wordt gewerkt. De belangrijkste thema’s zijn besproken. LNV wil graag ook inhoudelijk meedenken en meehelpen om voor ons belangrijke zaken tot een succes te maken. Denk hierbij onder andere aan thema’s zoals zorg voor jonge dieren, monitoring dierwelzijn, monitoring antibiotica gebruik en meer inzicht in de emissies van onze bedrijfsvoering. Op dit moment zijn we onze leden aan het informeren.
 
Hiervoor is op 27 augustus tijdens een Webinar een toelichting gegeven op de plannen. In het najaar volgen een aantal regiobijeenkomsten om de voorgenomen plannen verder te bespreken. Wij hebben aan de minister aangegeven dat beleid met lange termijn perspectief voor de sector en individuele bedrijven van groot belang is voor draagvlak en motivatie om dit plan tot een succes te maken.
 
Bewaking CL

Er komen veel vragen binnen over de stand van zaken rondom het CL programma. In het KwaliGeit protocol was opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2020 deelnemer moeten zijn aan het CL-programma van de GD of gelijkwaardig. Twee laboratoria hebben aangegeven een gelijkwaardigprogramma aan te kunnen bieden. Om te toetsen of deze programma’s inderdaad gelijkwaardig zijn is er een programma van eisen opgesteld waaraan deze twee partijen getoetst zullen worden. Dit moet geborgd worden via audits. Het opstellen van het programma van eisen heeft tijd gekost. De audits zijn nog niet uitgevoerd. De CL bewaking wordt niet gestart, tot zeker is welke partijen zijn goedgekeurd om het programma uit te voeren. De bewaking op CL zal dus pas van start gaan, minimaal een maand nadat geitenhouders zeker weten uit welke aanbieders ze kunnen kiezen v.w.b. CL deelname. Uiteraard zullen we u verder informeren wanneer dit het geval is, maar de datum waarop deelname verplicht is dus nog niet vastgesteld en wordt nog verder uitgesteld.

 
Ontdek de Geit
Vanuit ‘Ontdek de Geit’ was een mooi PR-plan opgezet, om de geitenzuivelsector meer onder de aandacht te krijgen bij consumenten. Het Platform Melkgeiten heeft hier voor 2020 een bedrag voor begroot. Het oorspronkelijke plan bestond uit 3 stappen, waarbij smaak en beleving centraal zouden staan. Een topkok zou 3 gerechten met geitenzuivel en -vlees bedenken welke in 3 stappen gepresenteerd zouden worden aan een divers publiek. Als eerste op de Vakbeurs Foodspecialiteiten in september 2020 (een vakbeurs voor retail en de foodspecialiteitenbranche), daarna op de Margriet Winterfair in november 2020 en daarna tijdens een landelijke open dag van geitenbedrijven in 2021. Door Covid-19 gaan zowel de Vakbeurs Foodspecialiteiten en de Margriet Winterfair niet door. Daarom is gezocht naar alternatieven. Op 9 oktober zal de kok de 3 gerechten presenteren aan een groep zoals Food-bloggers e -vloggers, infuencers en media-redacties met een kookdemonstratie, die ook online en via social media te volgen is. Dit alles met een beperkte groep VIP-gasten, zodat het evenement Corona proof is. Het evenement vindt plaats op een melkgeitenbedrijf en de VIP gasten zullen naast het proeven van heerlijke geiten(zuivel)gerechten ook een rondleiding en uitleg krijgen over het melkgeitenbedrijf.