PR-plan en communicatie voor de melkgeitensector

Duurzaamheid

20 maart 2018

Momenteel wordt achter de schermen door de werkgroep imago en markt van de DGZK hard gewerkt aan het PR & communicatieplan voor de sector, samen met communicatie-bureau JEEN. Er wordt o.a. gewerkt aan een website en social media kanalen. Hiervoor is het erg belangrijk om zo veel mogelijk input te ontvangen, van zowel de zuivelondernemingen (verzamelaars en verwerkers), als de daarbij aangesloten geitenhouders.

Via bijgevoegde nieuwsbrief kan een korte enquête ingevuld worden, waarop we zo veel mogelijk input hopen te verzamelen. We zijn ons ervan bewust dat het momenteel lammertijd is en misschien niet het handigste moment voor geitenhouders om een enquête in te vullen. Toch hopen we dat de enquête alvast zo veel mogelijk wordt ingevuld door geitenhouders, zodat we aan de slag kunnen.

Daarnaast zoeken we enkele geschikte bedrijven om foto en filmopnames te maken, zowel geitenbedrijven als zuivelverwerking. Geschikte bedrijven kunnen zich melden  bij Karin van der Toorn via karin@kwaligeit.nl .

 

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.