Benchmark zorg voor jonge dieren en ontwikkeling lammeropfoktool

Lammeren

28 februari 2022

Geitenhouders die lammeren snel na de geboorte oormerken en registreren in de centrale I&R-database lijken een hogere sterfte te hebben dan geitenhouders die langer wachten met oormerken. Dit komt doordat de sterfte onder lammeren vóór het oormerken niet altijd goed geregistreerd wordt. Hierdoor is het verschil in lammersterfte tussen bedrijven moeilijk te vergelijken. Met de verscherpte I&R regelgeving moeten geitenhouders de lammeren binnen zeven werkdagen na geboorte melden. Geslacht en doodgeboorte moeten eveneens geregistreerd worden.

Binnen het thema “Zorg voor jonge dieren” uit het sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” wordt een benchmark opgezet voor lammersterfte en andere gezondheids- en welzijnsparameters. Dit meerjarig onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

1) Verdiepende analyse en het berekenen van sterftekengetallen op basis van de I&R data van 2016 t/m 2020 (vóór de verscherpte regelgeving). Dit onderdeel is reeds uitgevoerd en als artikel gepubliceerd in Vakblad Geitenhouderij: 2021-6.

2) Inventariseren van de gevolgen van de nieuwe I&R regelgeving door een analyse op de data van 2021. Dit onderdeel wordt momenteel uitgevoerd en zal naar verwachting gepubliceerd worden in de GD Schaap en Geit, augustus 2022 editie.

3) Het ontwikkelen en valideren van een zogenoemde ‘LammerOpfokTool’ waarin de kwaliteit van de lammeropfok wordt omschreven aan de hand van de eerder berekende kengetallen. Met deze tool wordt een focus gelegd op wat goed gaat en wat nog verder kan worden verbeterd. Dit onderdeel zal in 2022 starten en doorlopen tot in 2023.
* LammerOpfokTool is een werknaam, de definitieve naam kan later nader bepaald worden.

Meer info in dit artikel van Vakblad Geitenhouderij nummer 6 2021.

Financiering: PPS (1/2 LNV, ½ sector)

Status: Loopt. De eerste analyse van de huidige lammersterfte data is uitgevoerd en de tweede analyse is in gang gezet.

Uitvoerders: GD, WUR