Doorontwikkeling welzijnsmonitor

Dierenwelzijn

28 februari 2022

Monitoring van stalgebonden maatregelen naar diergebonden maatregelen

Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijnsmonitor in DGZK en onderzoek om de huidige monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden indicatoren, waarbij ze vooral kijken naar het dier zelf. Het oogmerk is de geleidelijke doorontwikkeling van welzijnsmonitor gebaseerd op het dier.

Meer info in dit artikel van Vakblad Geitenhouderij nummer 5 2021.

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Loopt. Evaluatie van de huidige welzijnsmonitor heeft plaatsgevonden. Er is daarna een lijst opgesteld door experts van de belangrijkste diergebonden indicatoren. In een pilot (2022 en 2023) gaan onderzoekers met en in de praktijk deze indicatoren eerst toetsen op praktische haalbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid. Nagedacht wordt ook over de juiste naam voor de monitor.

Uitvoerders: WUR, GD