Gedragen bedrijfsontwikkeling

Imago

28 februari 2022

Voor het perspectief van de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbrak dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen. Doel is om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. Een dergelijke systematiek ontbreekt volledig en wordt door de sector als een belangrijke innovatieopgave gezien.

Meer info in dit artikel van Vakblad Geitenhouderij nummer 2 2022.

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Loopt.  Er is bij 4 provincies, op ambtelijk niveau, geïnventariseerd wat belangrijke randvoorwaarden zijn om na te willen denken over het ruimte gaan bieden aan de geitenhouderij voor bedrijfsontwikkeling in de toekomst. Bij deze provincies is ook draagvlak ontstaan om mee te willen denken over een nog te ontwikkelen aanpak.

Uitvoerders: WUR