Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

Markt

28 oktober 2018

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt voor de geitenbokjes te ontwikkelen waarin de bokjes op een meer maatschappelijk verantwoorde manier worden afgezet. De sector heeft, samen met een aantal geitenhouders en ketenpartners, een ontwikkelspoor ingezet voor een productmarktcombinatie op basis van zogenaamde ‘rosé bokken’.

In januari 2016 zijn door betrokkenen de kansen verkend voor het verbeteren van de afzet. Voor het benutten van de kansen die als perspectiefvol worden gezien, is een projectvoorstel ontwikkeld waarvoor het Platform Melkgeitenhouderij een financiële bijdrage heeft gegeven. Doel hiervan is om de duurzaamheid van de Nederlandse melkgeitenhouderij verder te bevorderen middels een meer maatschappelijk verantwoorde en duurzame afzet van geitenbokjes. Lees  hier meer
Het project bestaat uit drie pijlers die gezamenlijk een impuls moeten geven aan de duurzame afzet van geitenbokkenlamsvlees:Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen

1.Verbeteren van karkaskwaliteit, smaak en productie-efficiëntie van geitenbokkenlamsvlees door verandering van de houderij en het management op de boerderij.
2. Assortimentsverbreding geitenlamsvlees met vlees van melkgeiten. Hiermee kan ook goedkoper vlees aan het assortiment worden toegevoegd en daarmee de toegankelijkheid van het assortiment
vergroot worden.
3. Ontwikkeling van nieuwe verkoopkanalen voor de afzet van geitenvlees (naast de bestaande kanalen die vooral op horeca gericht zijn):
a. retailkanalen (supermarkten en slagers) (B2B)
b. rechtstreekse verkoop aan de consument (B2C) via bestaande succesvolle concepten/platforms.

In de uitzending van De Wereld Draait Door op 22 september 2016 hebben culinair journalist Joël Broekaert en chefkok in het Rijksmuseum Joris Bijdendijk aandacht gevraagd voor de consumptie van geitenbokkenlamsvlees. Zij vragen zich af waarom er in ons land een hoop voedsel wordt gezien als waardeloos restproduct, terwijl je er ook heerlijke gerechten mee kan maken. Aan tafel! Klik hier voor het filmpje.

 

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.