Salmonella

Diergezondheid

30 maart 2021

Eerste resultaten salmonella onderzoek bekend, maar nog wel meer deelnemers nodig voor uitvoeren onderzoek.

Eén van de thema’s uit het sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” is zoönosen. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar het voorkomen en bestrijden van salmonellose in de melkgeitensector. Dit is belangrijk, omdat deze bacterie sinds het voorjaar van 2016 op een aantal melkgeitenbedrijven voorkomt en voor problemen blijft zorgen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is om te komen tot een aanpak die moet voorkomen dat deze kiem zich verder binnen en buiten de sector verspreidt, om vervolgens en deels gelijktijdig te komen tot een bestrijding en preventie van salmonellose binnen de sector.

Eerste resultaten

Het onderzoek is begin 2021 gestart met het onderzoeken van de mate van voorkomen van salmonellose binnen de sector.

Alle melkgeitenhouders hebben hiervoor een monsternamepakket ontvangen om tweemaal een monstername te verrichten. Begin 2022 is er nogmaals aandacht aan besteed. Medio maart heeft 45% van de melkgeitenbedrijven monsters ingestuurd en in slechts enkele monsters zijn salmonella-bacteriën aangetoond.

Meer deelnemers nodig

Nog lang niet alle bedrijven hebben monstermateriaal ingezonden. Deels omdat er nog geen lammeren zijn geboren, deels omdat de monstername in de lammertijd moet gebeuren en dat is voor geitenhouders een drukke periode. Om een goed beeld van de sector krijgen en vervolgstappen zetten om salmonellose te bestrijden, is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk melkgeitenbedrijven deelnemen aan dit onderzoek. Het is een kleine inspanning en de kosten van het onderzoek van de monsters worden vanuit het project vergoed.

Hoe deelnemen?

Om mee te werken aan de monstername laat u uw dierenarts stof- en mestmonsters in de lammerstal nemen. U heeft eerder twee monsternamepakketten ontvangen, samen met een schrijven met achtergrondinformatie over salmonellose, een instructie en uitleg waarom het belangrijk is om aan dit onderzoek mee te werken. Uw dierenarts stuurt de monsters op naar GD voor bacteriologisch onderzoek op salmonella-bacteriën. Mocht u het monsternamepakket kwijt zijn of heeft u het niet ontvangen? Neem dan contact op met GD op telefoonnummer 088-2025500 optie 3 geit.

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Opgestart.

Uitvoerders: GD, WUR

 

Vraag en antwoord

V: Volgens mij heb ik geen salmonella op mijn bedrijf, moet ik toch mee doen aan dit onderzoek?

A: Ja, het gaat er niet alleen om waar salmonella wel voorkomt, ook hoe vaak het niet voorkomt. Onderzoek geeft zekerheid.

 

V: Ik weet dat ik wel een probleem heb met salmonella, heeft insturen dan nog wel nut?

A: Ja, het onderzoek kan dit nogmaals bevestigen en ons een beeld geven van de verspreiding. We kunnen u eventueel helpen met oplossen van uw problemen. Met uw ervaringen zou u ook anderen kunnen helpen. Twijfelt u om wat voor reden dan ook, neem gerust contact op om uw zorgen te bespreken.

 

V: Komen de uitslagen van mijn onderzoek ook bij anderen, zoals bijvoorbeeld mijn melkverwerker, LTO of NGZO terecht?

A: Nee, de gegevens blijven bij GD en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. De AVG-wetgeving verbiedt ons ook zonder uw toestemming de gegevens door te sturen.

 

V: Over de 2 monsternamepakketten: moet ik hetzelfde groepje lammeren op een leeftijd van 3 weken en op een leeftijd van 6 weken bemonsteren of mag ik ook op één moment een groepje dat dan 3 weken oud is en een groepje van 6 weken oud  bemonsteren?

A: Het is van belang dat u de monsters verzamelt conform de beschrijving in het monsternamepakket. De monstername is erop gericht om een representatief beeld van uw bedrijf te krijgen en zodoende wordt de “schoentjesmethode” toegepast in bij voorkeur alle hokken waar lammeren gehuisvest zijn. Voer daarom de monstername twee keer uit met ongeveer drie weken tussentijd in alle hokken waar lammeren zitten.

 

V: Moet de dierenarts de monsters nemen of mag ik dat ook zelf doen?

A: We raden u aan dit samen met uw dierenarts te doen. Let op dat u de instructies volgt zoals die vermeld staan in het monsternamepakket. Geef daarna de monsters mee aan uw dierenarts die vervolgens zorgt voor het insturen van de monsters.

 

V: Waar kan ik heen als ik vragen heb?

A: Heeft u vragen met betrekking tot salmonellose, neem dan contact op met de GD Veekijker schaap/geit op werkdagen tussen 15:00 en 17:00 uur via 088-202 55 55. Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met het Platform Melkgeitenhouderij via info@platformmelkgeitenhouderij.nl.