Salmonella

Gezondheid

30 maart 2021

Eerste resultaten salmonella onderzoek bekend, maar nog wel meer deelnemers nodig voor uitvoeren onderzoek.

Eén van de thema’s uit het sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij” is zoönosen. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar het voorkomen en bestrijden van salmonellose in de melkgeitensector. Dit is belangrijk, omdat deze bacterie sinds het voorjaar van 2016 op een aantal melkgeitenbedrijven voorkomt en voor problemen blijft zorgen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is om te komen tot een aanpak die moet voorkomen dat deze kiem zich verder binnen en buiten de sector verspreidt, om vervolgens en deels gelijktijdig te komen tot een bestrijding en preventie van salmonellose binnen de sector.

Eerste resultaten

Het onderzoek is inmiddels gestart met het onderzoeken van de mate van voorkomen van salmonellose binnen de sector. Medio maart zijn 106 monsters ingestuurd van 86 melkgeitenbedrijven en in slechts één monster zijn salmonella-bacteriën aangetoond. Dit betreft een bedrijf dat al bekend was met salmonellose. Zodoende zijn er tot nu toe geen nieuwe bedrijven waar salmonella-bacterien zijn aangetoon

Meer deelnemers nodig

Nog lang niet alle bedrijven hebben monstermateriaal ingezonden. Deels omdat er nog geen lammeren zijn geboren, deels omdat de monstername in de lammertijd moet gebeuren en dat is voor geitenhouders een drukke periode. Om een goed beeld van de sector krijgen en vervolgstappen zetten om salmonellose te bestrijden, is het noodzakelijk dat bijna alle melkgeitenbedrijven deelnemen aan dit onderzoek. Het is een kleine inspanning en de kosten van het onderzoek van de monsters worden vanuit het project vergoed.

Hoe deelnemen?

Om mee te werken aan de monstername laat u uw dierenarts stof- en mestmonsters in de lammerstal nemen. U heeft eerder twee monsternamepakketten ontvangen, samen met een schrijven met achtergrondinformatie over salmonellose, een instructie en uitleg waarom het belangrijk is om aan dit onderzoek mee te werken. Uw dierenarts stuurt de monsters op naar GD voor bacteriologisch onderzoek op salmonella-bacteriën. Mocht u het monsternamepakket kwijt zijn of heeft u het niet ontvangen? Neem dan contact op met GD op telefoonnummer 0900-1770 optie 3 geit.

 

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.