Q&A naar aanleiding van het traject “Verantwoorde ontwikkeling Melkgeitenhouderij”

Zijn er al definitieve keuzes gemaakt?
Nee de gesprekken tot op heden zijn oriënterend geweest. Er is nog niets definitief besloten. Er zijn wel bepaalde denkrichtingen ontstaan die nu verder zullen worden uitgewerkt.

Wie beslist uiteindelijk?
Op basis van de denkrichting volgt nu een verdere uitwerking. Deze zal getoetst worden bij de denktank en aankomend najaar worden besproken met de leden. Bij voldoende draagvlak vind besluitvorming daarna binnen LTO en NGZO plaats.

Waarom is dit traject gestart?
De sector wil zelf verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat verantwoorde ontwikkeling mogelijk is. Dat is beter dan regelgeving van hogerhand afwachten. We willen zelf de regie in handen houden.

Lopen we hiermee niet te snel van stapel?
Nee. Er zijn voldoende politieke en maatschappelijke signalen die vragen om actie en beleid vanuit de sector zelf.

Wat zijn de risico’s en gevolgen voor de melkgeitenhouder?
Onderdeel van de verdere uitwerking van het traject is een check op mogelijke gevolgen en risico’s. Hiervoor zal ook juridisch advies worden ingewonnen.

Komen er nu geiten-rechten?
Denkrichting is groei van een bedrijf alleen toe te staan als er wordt voldaan aan hoge duurzaamheidseisen. Of dat geregeld moet worden in een systeem van rechten is nog niet duidelijk.

Aan welke duurzaamheidseisen moet ik denken?
We zien graag een ontwikkeling die past in de kringloop gedachte. Daarnaast zijn dierwelzijn, diergezondheid en relatie met de omgeving van belang. De duurzaamheidseisen zullen aan dat soort thema’s gekoppeld kunnen worden. Welke eisen het uiteindelijk zullen worden is nog niet bekend.

Hoe gaan jullie dit allemaal borgen?
Aspecten als mededinging en ontwijkgedrag spelen een rol bij wat wel en niet kan en mag. Er is een nieuwe wet duurzaamheidsinitiatieven ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet geeft meer ruimte. Welke ruimte dat is, wordt nu onderzocht door beleidsspecialisten.