Registratie dierdagdosering van start

Geen categorie

25 januari 2019

Een van de thema’s van het Platform, welke ook deel uitmaakt van het gezamenlijke programma Duurzame Geiten Zuivel Keten, is het antibioticagebruik. Via KwaliGeit dienen geitenhouders een uitgebreide medicijnregistratie bij te houden.

LTO heeft de wens uitgesproken het antibioticagebruik voor de geitenhouders inzichtelijk te maken door registratie in een centrale database. Hiertoe is in 2017 een pilot gestart is samenwerking met ELDA en drie dierenartsenpraktijken welke met verschillende praktijkmanagementsystemen werken. De pilot is inmiddels afgerond en de volgende fase is het landelijk uitrollen van het inzichtelijk maken van de DierDagDosering (DDD) voor melkgeitenhouders en hun dierenarts. De werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd door ELDA in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij. Het Platform heeft daarnaast het programma Duurzame GeitenZuivelketen (DGZK) ontwikkeld. Dit vrijwillige programma wordt momenteel via de inzamelaars van geitenmelk uitgerold. Binnen het programma DGZK kunnen geitenhouders binnen het thema diergezondheid en dierenwelzijn punten halen voor beschikbaar maken van de DDD in het DGZK programma. Om de punten voor het onderdeel antibiotica te behalen moet een geitenhouder zijn/haar dierenarts vragen om de medicijnleveranties in de centrale database te registreren en hem/haar daarvoor machtigen.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.