Vacature voorzitter Platform Melkgeitenhouderij

Geen categorie

21 augustus 2023

Het Platform Melkgeitenhouderij is de ketenorganisatie van de Nederlandse geitenzuivelsector waarin de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) en LTO Geitenhouderij worden vertegenwoordigd. Sinds 2017 initieert het Platform Melkgeitenhouderij sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Dit onder andere binnen de Duurzame Geitenzuivel Keten (DGZK). Het Platform Melkgeitenhouderij geeft daarnaast richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de keten. Zo lopen er op dit moment diverse projecten waaronder binnen de PPS Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij.

Als voorzitter van het Platform Melkgeitenhouderij zorgt u voor het goed functioneren van het bestuur.

Taken en rollen

 • U stelt de agenda voor allerhande vergaderingen vast en zit vergaderingen voor. Hierbij hoort en weegt u alle standpunten en belangen van aanwezigen. 
 • U bepaalt mede de strategische koers van de sector en houdt daarbij oog voor risicobeheersing en maatschappelijk draagvlak.
 • U houdt toezicht op de realisatie en de uitvoering van een breed gedragen ketenvisie en daaraan gekoppelde doelstellingen en projecten.
 • U vertegenwoordigt het Platorm Melkgeitenhouderij in de stuurgroepen van al dan niet gezamenlijke onderzoeks- en kennisprojecten zoals publiek-private samenwerkingsprojecten.
 • U bent voor verschillende schakels in de keten, maatschappelijke partijen, de overheid, wetenschappelijke instituten en de media hét boegbeeld van de geitenzuivelketen.  
 • U draagt zorg voor de naleving van wet- en regelgeving zoals deze geldt voor brancheverenigingen.
 • U wordt in dit alles in de uitvoering ondersteund door beleidsmedewerkers die onder uw leiding en verantwoording werken.

Competenties

 • Natuurlijk leiderschap en daadkracht.
 • Samenwerken en verbinden.
 • Representatief, charismatisch en communicatief vaardig.
 • Strategisch, analytisch en meedenkend.

Functie-eisen

 • Minimaal een HBO werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring opgedaan. Bij voorkeur binnen de agrarische sector.
 • Affiniteit met de geitenzuivelketen en alle schakels die daar onderdeel van uitmaken.
 • Een breed netwerk binnen de agrarische sector en bij voorkeur wegwijs in politiek Den Haag. 
 • Kennis op het gebied van ketensamenwerking en de werking van brancheverenigingen.

Aanbod

Een passende honorering.

Tijdbesteding

Gemiddeld een dag per week. De benoeming van de voorzitter geschiedt in de Algemene Ledenvergadering en geldt voor een periode van maximaal twee jaar. Herbenoeming is mogelijk.

Solliciteren

Reageren op deze bestuursfunctie kan tot uiterlijk 18 september a.s. Dit doet u door een e-mail met motivatiebrief en CV te sturen naar info@platformmelkgeitenhouderij.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het Platform Melkgeitenhouderij, Jos Tolboom (06-40310501), en/of met de voorzitter van de NGZO, Nico Verduin (06-18054354).