2 aanbieders van CL programma goedgekeurd

Geen categorie

1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn 2 organisaties goedgekeurd door het Platform Melkgeitenhouderij als aanbieder van een CL programma. Beide organisaties zijn door een externe partij geaudit aan het Programma van Eisen, wat is opgesteld door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij. De audits bestonden uit de volgende onderdelen:

  1. De eerste beoordeling van het CL-programma.
  2. Een audit van het laboratorium wat het serologisch onderzoek uitvoert.
  3. Een laboratorium rondzendoefening voor het onderzoek van serum van geiten op antilichamen tegen CL.

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft de toetsing van bovenstaande onderdelen namens het Platform Melkgeitenhouderij uitgevoerd.

De conclusie is dat beide organisaties, die zich hebben aangemeld, voldoen aan de criteria die het Platform Melkgeitenhouderij heeft opgesteld voor aanbieders van een CL programma en daarmee de audits op bovenstaande 3 onderdelen met goed gevolg hebben doorlopen.

Dit betreffen de volgende organisaties:

  • Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO), Postbus 160, 5300 AD Zaltbommel
  • Gezondheidsdienst voor Dieren BV, Arnsbergstraat 7, 7418 EZ Deventer

Artikel 3.1.3. in het Kwaligeit protocol, wordt naar aanleiding van bovenstaande als volgt aangepast:

Situatie vanaf 1 september 2022

  • Het bedrijf neemt deel aan het CL-vrij certificeringsprogramma van een door het Platform Melkgeitenhouderij goedgekeurd programma. Goedgekeurde programma’s zijn te vinden op https://www.ngzo.nl/kwaligeit  
  • Vanaf 31 december 2022 beschikt het geitenbedrijf minimaal over de status CL-Vrij/Onverdacht/Verdacht/Besmet/Observatie.
  • Na afloop van ieder kwartaal wordt getoetst, of aan de voorwaarden wordt voldaan.