Nieuws

Jaaroverzicht Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) 2020

1 september 2021

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar eentoekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie, met respectvoor mens en dier. Daarom werkt de sector proactief aan verduurzaming. Dat doetze onder leiding van het Platform […]

Start verkenning die ontwikkeling van melkgeitenbedrijven weer mogelijk moet maken

1 juni 2021

In opdracht van en in samenwerking met het Platform Melkgeitenhouderij  is Wageningen Research afgelopen maand begonnen met een 1e verkenning bij vier provincies. Het doel is om in beeld te krijgen welke onderwerpen provincies belangrijk […]

Nieuws maart 2021

30 maart 2021

Meer informatie over onderstaande projecten vindt u onder lopende projecten! Antibiotica database Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geïnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 […]

Nieuwsbrief December

18 december 2020

Nieuwsbrief December 2020In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen* Realisatie Antibioticadatabase* Afronding implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij* Feedback geitenhouders op Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij* Financiën Platform Melkgeitenhouderij  Realisatie Antibioticadatabase  In opdracht van […]

Melkgeitenhouderij in de kamerbrief “Voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij”

30 oktober 2020

Op 22 oktober stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer, om de Kamer te informeren over de voortgang van het verduurzamen van de veehouderij. Dit is onderdeel van het proces dat volgde op […]

Nieuwsbrief september 2020

5 oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:* Aankondiging regiobijeenkomsten* Gesprek Minister Schouten* Bewaking CL* Ontdek de Geit Aankondiging najaar bijeenkomstenOp vrijdagmiddag 28 augustus heeft het platform Melkgeitenhouderij de […]

Ontdek de geit

5 juni 2020

Het Platform heeft €75.000 beschikbaar gesteld om ‘Ontdek de Geit’ een verdere impuls te geven en de naamsbekendheid te vergroten. De werkgroep imago en markt van DGZK is in samenwerking met communicatiebureau Jeen aan de […]

Bewaking CL

5 juni 2020

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2020 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma. Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het […]

GEEF BOKKEN DE RUIMTE

22 mei 2020

Verschillende media besteden dezer dagen aandacht aan de zogenoemde ‘bokkenproblematiek’ in de geitenhouderij. Het Platform Melkgeitenhouderij, waarin partijen in de geitenzuivelketen samenwerken, is blij met de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Een beter leven voor […]

Nieuwsbrief 1, januari 2020

10 februari 2020

 In de 1e nieuwsbrief 2020 van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:* Terugkoppeling regiobijeenkomsten * WUR implementatie plan * Adviesraad DGZK * Salmonella * Verhoging heffing Platform Melkgeitenhouderij 2020 Terugkoppeling regiobijeenkomstenIn […]

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.