Nieuws

Nieuwe ketenvisie Platform Melkgeitenhouderij

5 juni 2024

Het Platform Melkgeitenhouderij presenteert u met gepaste trots de nieuwe ketenvisie ‘Gezond, vertrouwd en duurzaam vooruit!’. Vorig jaar heeft het Platform Melkgeitenhouderij besloten de eerder uitgebrachte ketenvisie ‘Gezond vertrouwen & vertrouwd gezond’ tegen het licht te […]

Jaarverslag DGZK 2022

27 december 2023

Het jaarverslag van 2022 van Duurzame GeitenZuivel Keten is gepubliceerd. In het jaarverslag worden de deelname en scores van de melkgeitenhouders beschreven op de diverse onderdelen van het programma DGZK. Het aantal deelnemende bedrijven aan […]

Nieuwe voorzitter Platform Melkgeitenhouderij

27 december 2023

Vanaf 1 januari 2024 neemt Gerard Heerink de taak van voorzitter van Platform Melkgeitenhouderij over van Jos Tolboom. Sinds 1 september 2017 was Jos Tolboom voorzitter van het Platform. Jos blijft nog wel betrokken bij […]

Sectorplan geitenbokjes: terugblik lammerseizoen 2023 en lopende acties

24 juli 2023

Het grote geitenlammerseizoen van dit jaar zit erop. Nieuw dit seizoen was dat de uitwerking van het sectorplan over de omgang met geitenbokjes ook daadwerkelijk doorgevoerd werd op de bedrijven. Zo werden geitenhouders verzocht te […]

Nieuwe programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO: Myrthe Maurice-Van Eijndhoven

13 september 2022

Door het vertrek van Karin van der Toorn als programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO is de werving voor een opvolger opgestart. Er bleek goede belangstellingen en de gezamenlijke selectiecommissie van het Platform Melkgeitenhouderij en NGZO […]

Nieuw sectorplan voor omgang met geitenbokjes

2 augustus 2022

Zolang er melkgeiten in Nederland gehouden worden, worden er al geitenbokjes geboren. Het bokje is enkel geschikt voor de vleesproductie. Geitenhouders hadden altijd verschillende mogelijkheden om hun geitenbokje tot waarde te brengen. Naast dat de […]

Vacature programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO

18 juli 2022

Als programmaleider van het programma de Duurzame GeitenzuivelKeten (DGZK) maak je het geitenhouders mogelijk te streven naar verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zo draag jij er mede zorg voor dat de melkgeitensector toekomstbestendig is en […]

2 aanbieders van CL programma goedgekeurd

1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn 2 organisaties goedgekeurd door het Platform Melkgeitenhouderij als aanbieder van een CL programma. Beide organisaties zijn door een externe partij geaudit aan het Programma van Eisen, wat is opgesteld door […]

Online evenement Be Goat & Tell it!

1 december 2021

Op vrijdag 10 december organiseert het Platform Melkgeitenhouderij het online evenement Be Goat & Tell it! Tijdens deze dag zullen verschillende onderwerpen uit de verduurzamingsagenda die de sector heeft opgesteld aan de orde komen en […]

Aanmeldingen onderzoek CL geopend

19 november 2021

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2022 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma. Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het […]