Nieuws

Nieuwe programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO: Myrthe Maurice-Van Eijndhoven

13 september 2022

Door het vertrek van Karin van der Toorn als programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO is de werving voor een opvolger opgestart. Er bleek goede belangstellingen en de gezamenlijke selectiecommissie van het Platform Melkgeitenhouderij en NGZO […]

Nieuw sectorplan voor omgang met geitenbokjes

2 augustus 2022

Zolang er melkgeiten in Nederland gehouden worden, worden er al geitenbokjes geboren. Het bokje is enkel geschikt voor de vleesproductie. Geitenhouders hadden altijd verschillende mogelijkheden om hun geitenbokje tot waarde te brengen. Naast dat de […]

Vacature programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO

18 juli 2022

Als programmaleider van het programma de Duurzame GeitenzuivelKeten (DGZK) maak je het geitenhouders mogelijk te streven naar verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zo draag jij er mede zorg voor dat de melkgeitensector toekomstbestendig is en […]

2 aanbieders van CL programma goedgekeurd

1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn 2 organisaties goedgekeurd door het Platform Melkgeitenhouderij als aanbieder van een CL programma. Beide organisaties zijn door een externe partij geaudit aan het Programma van Eisen, wat is opgesteld door […]

Online evenement Be Goat & Tell it!

1 december 2021

Op vrijdag 10 december organiseert het Platform Melkgeitenhouderij het online evenement Be Goat & Tell it! Tijdens deze dag zullen verschillende onderwerpen uit de verduurzamingsagenda die de sector heeft opgesteld aan de orde komen en […]

Aanmeldingen onderzoek CL geopend

19 november 2021

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2022 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma. Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het […]

Jaarverslag Platform Melkgeitenhouderij 2020

18 november 2021

Project Verduurzaming Melkgeitenhouderij In 2019 heeft Platform Melkgeitenhouderij een document gemaakt met daarin de prioritering voor de verduurzamingsagenda de komende jaren. In 2020 zijn de ambities uit 2019 geconcretiseerd in een aantal projecten. Dit heeft […]

Nieuwsbrief Platform Melkgeitenhouderij november 2021

18 november 2021

Antibiotica database aangewezen Met enige vertraging is op 1 april jongstleden de aangepaste antibiotica wetgeving ingegaan. In deze wetgeving is de geitensector nu ook verplicht om de medicijn leveranties aan veehouders te registreren in een […]

Jaaroverzicht Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) 2020

1 september 2021

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar eentoekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie, met respectvoor mens en dier. Daarom werkt de sector proactief aan verduurzaming. Dat doetze onder leiding van het Platform […]

Start verkenning die ontwikkeling van melkgeitenbedrijven weer mogelijk moet maken

1 juni 2021

In opdracht van en in samenwerking met het Platform Melkgeitenhouderij  is Wageningen Research afgelopen maand begonnen met een 1e verkenning bij vier provincies. Het doel is om in beeld te krijgen welke onderwerpen provincies belangrijk […]