Nieuwe programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO: Myrthe Maurice-Van Eijndhoven

Geen categorie

13 september 2022

Door het vertrek van Karin van der Toorn als programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO is de werving voor een opvolger opgestart. Er bleek goede belangstellingen en de gezamenlijke selectiecommissie van het Platform Melkgeitenhouderij en NGZO heeft uit deze sollicitanten Myrthe Maurice-Van Eijndhoven geselecteerd. Sterke punten van Myrthe zijn volgens  de selectiecommissie verbindend, nieuwsgierig en inhoudelijke diepgang. De besturen van Platform Melkgeitenhouderij en NGZO hebben de voordracht van Myrthe overgenomen.

Myrthe kan deze maand al starten met inwerken en daarna kan ze de beide taken oppakken. Al met al zijn we bijzonder tevreden over het aantal geïnteresseerden, de kwaliteit van de kandidaten en deze benoeming.

Even voorstellen

Dag allemaal! Graag stel ik mij hierbij even kort voor. Mijn naam is Myrthe Maurice – Van Eijndhoven. Mijn belangstelling voor de functie van programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO werd enerzijds getriggerd door de opzet en inhoud van jullie organisatie. De NGZO die de belangen behartigd van de leden, de inzamelaars van en verwerkers van geitenmelk. Daar spreekt een gezamenlijk opgave uit: een sterke geitenmelksector die wordt gevormd door een goede ketensamenwerking. En de DGZK als onderdeel van het Platform Melkgeitenhouderij, om de organisatie van een Duurzame Geitenzuivelketen ook daadwerkelijk vorm te geven. Dat wil ik graag slim noemen. Maar er is ook lef voor nodig, want een initiatief en mooie opzet is één, maar het goed uitrollen is een grotere uitdaging. En daar hebben jullie sinds 2016 goed aan gewerkt, wat ook niet vanzelf gaat of blijft gaan. Een uitdaging die mij wel past om mee aan te gaan. En ook een uitdaging die in lijn is met mijn persoonlijke missie. Namelijk, in het najaar van 2021 heb ik de stap gezet om als zelfstandig adviseur te gaan werken aan het daadwerkelijk creëren van toekomstperspectief voor de agrarische sector, waarin de veehouderij voor mij een belangrijke plaats heeft. Deze stap heb ik gezet na twee jaar gewerkt te hebben aan het lectoraatsproject “Ruimte voor transitie in de agri- en food sector” aan de HAS Hogeschool, waarin we vanaf het boerenerf hebben onderzocht, gezocht en gewerkt aan een agenda voor een gezond perspectief van de sector. Anderzijds werd mijn enthousiasme getriggerd door de combinatie van de rol van programmaleider en beleidsmedewerker. Met mijn achtergrond en werkervaring in het onderzoek (o.a. gepromoveerd op het onderzoeken van de vetzuursamenstelling van de melk van verschillende Nederlandse runderrassen), onderwijs en projectmanagement vond ik mooie aansluiting. Zeker in combinatie met mijn passie voor de praktijk, waarbij ik graag werk met mensen die een passie hebben voor hun sector en intrinsiek gemotiveerd zijn, kijk ik uit naar een mooie samenwerking voor een perspectiefvolle geitenzuivelketen.

Privé woon ik met mijn man en twee kinderen (een jongen van 3 en een meisje van 6) in het Gelderse Wadenoijen, midden in de Betuwe. We hebben een hond, een poes en fokken (hobbymatig) Friese paarden.