Diergezondheid en dierenwelzijn

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom diergezondheid en dierenwelzijn:

PPS Uiergezondheid

27 maart 2023

Op een laatste proef na, is het kiemgetalproject afgerond. Uit dit project, maar ook uit andere bronnen, zijn diverse vragen naar voren gekomen over uiergezondheid. Er wordt vermoed dat onkante uiers en (al dan niet […]

Bekijk project

Duurmelken

19 december 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) is een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Dit project verdiept zich daarom in de variatie in het optimum van het percentage duurmelkgeiten […]

Bekijk project

Welzijnsmonitor

19 december 2022

Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige DGZK-dierenwelzijnsmonitor en onderzoek om deze monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden indicatoren, waarbij ze vooral kijken naar het dier zelf. Het […]

Bekijk project

Salmonellose

19 december 2022

Dit project heeft als doel om salmonellose in de sector inzichtelijk te maken en handvatten te bieden om het probleem aan te pakken. Inmiddels heeft zo’n 50% van de melkgeitenbedrijven monsters ingestuurd en in slechts […]

Bekijk project

Antibiotica database

30 maart 2021

Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO ge√Įnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 medicijngebruik te registreren in een aangewezen database. Dit is een plicht voor […]

Bekijk project

Implementatieplan ‚ÄėVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚Äô

1 maart 2021

Het ‚ÄúImplementatieplan voor het sectorplan ‚ÄėVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚Äô ‚ÄĚ is een verdere concretisering van het rapport ‚ÄúVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚ÄĚ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project

Onderzoek naar duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

3 januari 2019

Een goede melkkwaliteit is een primaire voorwaarde om te mogen leveren in de markt. Het kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is relatief hoog en er lijkt sprake te zijn van een licht stijgende trend de laatste […]

Bekijk project

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

2 januari 2019

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed […]

Bekijk project