Diergezondheid en dierenwelzijn

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom diergezondheid en dierenwelzijn:

Duurmelken

28 februari 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) wordt in de sector gezien als een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Het ontbreekt aan een goede Integrale onderbouwing van effecten van […]

Bekijk project

Doorontwikkeling welzijnsmonitor

28 februari 2022

Monitoring van stalgebonden maatregelen naar diergebonden maatregelen Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijnsmonitor in DGZK en onderzoek om de huidige monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden […]

Bekijk project

Salmonella

30 maart 2021

Eerste resultaten salmonella onderzoek bekend, maar nog wel meer deelnemers nodig voor uitvoeren onderzoek. EĆ©n van de themaā€™s uit het sectorplan ā€œVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€ is zoƶnosen. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar […]

Bekijk project

Antibiotica database

30 maart 2021

Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geĆÆnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 medicijngebruik te registreren in een aangewezen database. Dit is een plicht voor […]

Bekijk project

Implementatieplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™

1 maart 2021

Het ā€œImplementatieplan voor het sectorplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™ ā€ is een verdere concretisering van het rapport ā€œVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project

Onderzoek naar duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

3 januari 2019

Een goede melkkwaliteit is een primaire voorwaarde om te mogen leveren in de markt. Het kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is relatief hoog en er lijkt sprake te zijn van een licht stijgende trend de laatste […]

Bekijk project

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

2 januari 2019

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed […]

Bekijk project