Duurmelken

Dierenwelzijn

28 februari 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) wordt in de sector gezien als een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Het ontbreekt aan een goede Integrale onderbouwing van effecten van duurmelken zowel in relatie tot zorg van jonge dieren, diergezondheid, dierenwelzijn en economie. Doel van dit project is om op basis van praktijkgegevens van bedrijven waar duurmelken wordt toegepast een integrale analyse uit te voeren. De analyse resulteert in een tool waarmee de geitenhouder een concreet advies krijgt voor duurmelken. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek kan dit onderdeel uit maken van het duurzaamheidsprogramma van de sector om zo het duurmelken (in een passende vorm) te stimuleren.

Meer info in dit artikel van Vakblad Geitenhouderij 1 van 2022.

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Loopt. Er is een klankbordgroep van melkgeitenhouders opgericht waarbij geïnventariseerd is wat de specifieke behoefte is en er is begonnen met het verzamelen van specifieke data van enkele bedrijven.

Uitvoerders: WUR, GD