Duurmelken

Dierenwelzijn

19 december 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) is een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Dit project verdiept zich daarom in de variatie in het optimum van het percentage duurmelkgeiten op geitenbedrijven en de selectiecriteria die geitenhouders hanteren bij de keuze al dan niet een individuele geit opnieuw aan te dekken. Aan de hand van de verkregen inzichten, heeft het onderzoeksteam een tool in ontwikkeling om geitenhouders te helpen bij het maken van beslissingen die gaan over individuele geiten die worden duurgemolken.

Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij (nummer 1, 2022).

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Dit jaar nog worden praktijkresultaten van een handjevol bedrijven verzameld. Deze resultaten worden in het voorjaar 2023 gebruikt voor het testen van de ontwikkelde tool.

Uitvoerders: WUR, GD