Statuten

Op 2 januari 2017 is het Platform Melkgeitenhouderij opgericht door LTO Nederland (LTO) en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie (NGZO), als ketenorganisatie van de geitenzuivel sector. Klik hier voor de oprichtingsakte.