Disclaimer

Het Platform Melkgeitenhouderij (Kamer van Koophandel: 67694268) verleent u hierbij toegang tot www.platformmelkgeitenhouderij.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het Platform Melkgeitenhouderij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Het Platform Melkgeitenhouderij spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Platform Melkgeitenhouderij.

Het Platform Melkgeitenhouderij zal de door u verstrekte gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het Platform Melkgeitenhouderij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het Platform Melkgeitenhouderij.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Platform Melkgeitenhouderij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.