Over ons

De Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en LTO Geitenhouderij zijn vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij. De samenwerking is 2 januari 2017 officieel bekrachtigd door de getekende oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Het Platform Melkgeitenhouderij is een antwoord op het wegvallen van de specifieke taken die het Productschap Zuivel had. Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Met deze samenwerking wordt ingezet op het in stand houden en verder door ontwikkelen van het productiepotentieel van de geitenzuivelketen. NGZO en LTO besluiten gezamenlijk over de thema’s die door het Platform Melkgeitenhouderij worden opgepakt.