Maatschappelijk draagvlak

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom maatschappelijk draagvlak:

Duurzaam perspectief voor melkgeitenbedrijven

28 februari 2022

Wageningen Economic Research heeft onderzocht hoe geitenbedrijven het beste kunnen verduurzamen. Daarvoor is onder andere bij vier provincies, op ambtelijk niveau, geĆÆnventariseerd wat belangrijke randvoorwaarden zijn om na te willen denken over het ruimte gaan […]

Bekijk project

Ontdek de Geit

2 februari 2022

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Bovendien wil de sector transparant zijn, ook over onderwerpen die uitdagingen vormen. De website van Ontdek de Geit, […]

Bekijk project

Implementatieplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™

1 maart 2021

Het ā€œImplementatieplan voor het sectorplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™ ā€ is een verdere concretisering van het rapport ā€œVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project

Project Boerderij educatie melkgeitenbedrijven

9 januari 2019

Onder de vlag van Platform Boerderijeducatie Nederland zijn 13 regionale samenwerkingsverbanden van educatieboeren actief. De deelnemende partijen hebben kwaliteitseisen gesteld op het gebied van veiligheid, hygiĆ«ne en educatieve vaardigheden. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie […]

Bekijk project

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

2 januari 2019

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed […]

Bekijk project