Duurzaamheid

Kringlooplandbouw

19 december 2022

Het project is afgerond en het rapport is in 2023 opgeleverd. Het rapport brengt de uitgangspositie van de melkgeitenhouderij in beeld als het gaat over kringlooplandbouw. Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, […]

Integraal duurzame huisvesting

19 december 2022

Vanuit meerdere thema‚Äôs uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet […]

Biodiversiteit

19 december 2022

Het project is afgerond en het rapport is in 2023 opgeleverd. Hierin wordt de vraag beantwoord: wat zou ‚Äėbiodiversiteit‚Äô concreet kunnen betekenen voor de melkgeitenhouderij? Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, 2023 […]

Implementatieplan ‚ÄėVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚Äô

1 maart 2021

Het ‚ÄúImplementatieplan voor het sectorplan ‚ÄėVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚Äô ‚ÄĚ is een verdere concretisering van het rapport ‚ÄúVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚ÄĚ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Platform Melkgeitenhouderij deelt plan verduurzaming sector met Tweede Kamer

4 september 2019

Afgelopen maanden heeft het Platform Melkgeitenhouderij, gewerkt aan het plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’. Woensdag 4 september j.l.¬†is het plan gedeeld met¬†de Tweede Kamer. Minister Schouten heeft woensdag 4 september een brief naar de […]

Platform gestart met traject ‘verantwoorde ontwikkeling melkgeitenhouderij’

22 juli 2019

Het Platform Melkgeitenhouderij (LTO/NGZO) wil de ontwikkeling van de melkgeitenbedrijven op verantwoorde wijze laten plaatsvinden met behoud van maatschappelijk draagvlak. Daarom heeft de sector een gezamenlijk traject met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties op gebieden als […]

Een jaar later: 65% van de geitenhouders doet mee met DGZK

20 juni 2019

Ruim een jaar naar de start van het programma DGZK hebben 231 geitenhouders ingevuld (65% van de NL professionele geitenhouders). Op basis van de resultaten, feedback van geitenhouders en stakeholders zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd en […]

Aanmelden voor workshops gerelateerd aan DGZK

16 april 2019

Geitenhouders kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor cursussen of bijeenkomsten waar punten voor worden toegekend binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten. Deze cursus of workshop moet gerelateerd zijn aan een DGZK onderwerp, zoals diergezondheid en – […]

Onderzoek naar duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

3 januari 2019

Een goede melkkwaliteit is een primaire voorwaarde om te mogen leveren in de markt. Het kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is relatief hoog en er lijkt sprake te zijn van een licht stijgende trend de laatste […]

Eerst melkgeitenbedrijf behaalt maximale score duurzaamheidsprogramma

27 december 2018

Sinds 2016 werken geitenzuivelaars en geitenhouders samen aan verduurzaming binnen de Duurzame GeitenZuivelKeten (DGZK). Sinds april 2018 is de DGZK volledig operationeel. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en heeft het eerste melkgeitenbedrijf de maximale […]