Platform Melkgeitenhouderij deelt plan verduurzaming sector met Tweede Kamer

Diergezondheid

4 september 2019

Afgelopen maanden heeft het Platform Melkgeitenhouderij, gewerkt aan het plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’. Woensdag 4 september j.l. is het plan gedeeld met de Tweede Kamer.

Minister Schouten heeft woensdag 4 september een brief naar de Tweede Kamer verzonden. Deze dient als input voor het geplande Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de veehouderij op 11 september. Het sectorplan vormt een onderdeel van deze brief. Minister Schouten spreekt in de brief haar waardering uit voor het plan, samengesteld door het Platform Melkgeitenhouderij. In het plan worden doelen en maatregelen benoemd voor een aantal specifieke opgaven zoals de zorg voor jonge dieren, het terugdringen van het antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat. Het plan vormt de basis om als sector de komende jaren op een verantwoorde wijze te kunnen ontwikkelen binnen de maatschappelijke randvoorwaarden.

Verduurzaming van de melkgeitenhouderij is een onderwerp dat al langer op de agenda staat bij het Platform Melkgeitenhouderij. In hun opdracht is in 2015 het rapport ‘Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen” verschenen. Begin 2018 is op verzoek van de sector door een aantal externen het rapport ‘Gezond vertrouwen & vertrouwd gezond, ketenvisie Melkgeitenhouderij” geschreven. Beide rapporten benoemen aandachtspunten en opgaven waarvoor de melkgeitenhouderij zich gesteld ziet. Het laatste rapport vormde eind 2018 de basis voor een aantal discussieavonden met betrokken melkgeitenhouders. De adviezen uit de rapporten en discussieavonden zijn de basis geweest voor het opstellen van een concrete en realistische uitvoeringsagenda voor de sector.