Zorg voor jonge dieren

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom zorg voor jonge dieren:

Maatschappelijk Innovatie Programma (MIP) gezonde lammeren

2 maart 2022

Luchtwegproblemen is de meest voorkomende klacht op het gebied van gezondheid bij jonge dieren. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of geboorte gewicht, biestmanagement en speenstrategie kunnen bijdrage aan oplossingsrichtingen voor […]

Bekijk project

Benchmark zorg voor jonge dieren en ontwikkeling lammeropfoktool

28 februari 2022

Geitenhouders die lammeren snel na de geboorte oormerken en registreren in de centrale I&R-database lijken een hogere sterfte te hebben dan geitenhouders die langer wachten met oormerken. Dit komt doordat de sterfte onder lammeren vĆ³Ć³r […]

Bekijk project

Implementatieplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™

1 maart 2021

Het ā€œImplementatieplan voor het sectorplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™ ā€ is een verdere concretisering van het rapport ā€œVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project