Zorg voor jonge dieren

Lammeren

19 december 2022

Dit meerjarig onderzoek heeft als doel de zorg voor jonge dieren meer inzichtelijk te krijgen op bedrijfsniveau en daarmee te verbeteren. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Verdiepende analyse en het berekenen van sterftekengetallen op basis van de I&R data van 2016 t/m 2020 (vóór de verscherpte regelgeving).

Status: uitgevoerd.

Meer informatie: artikel in het Vakblad Geitenhouderij (nummer 6, 2021).

2. Inventariseren van de gevolgen van de nieuwe I&R regelgeving door een analyse op de data van 2021. Er wordt een deelrapportage opgeleverd.

Status: uitgevoerd. Er wordt een deelrapportage opgeleverd.

3. Het ontwikkelen en valideren van een ‘LammerOpfokTool’ (voorlopige werknaam) waarin de kwaliteit van de lammeropfok wordt omschreven aan de hand van niet alleen kengetallen die betrekking hebben op sterfte, maar ook gezondheid en welzijn. Zo geeft de tool geitenhouders een beeld van hoe hun bedrijf het doet ten opzichte van andere bedrijven en wat nog verder verbeterd kan worden.

Status: Deelnemers gezocht

Voor de verdere ontwikkeling van deze tool is de GD op zoek naar geitenhouders die een praktische blik willen werpen op de eerste test-overzichten en hun mening willen geven over het prototype van de tool. Het Platform Melkgeitenhouderij onderstreept het belang van deelname van ondernemers aan dit project en stelt een financiële vergoeding en DGZK-punten beschikbaar om deelname aan dit project te stimuleren.

Aanmelden kan hier. Vragen kunt u mailen naar info@platformmelkgeitenhouderij.nl

 

Financiering: PPS (1/2 LNV, ½ sector)

Uitvoerders: GD, WUR