Circulaire geitenhouderij

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom circulaire geitenhouderij:

Kringlooplandbouw

19 december 2022

Het project bevindt zich in de afrondende fase en het rapport zal naar verwachting begin 2023 opgeleverd worden. Het rapport brengt de uitgangspositie van de melkgeitenhouderij in beeld als het gaat over kringlooplandbouw. Financiering: PPS […]

Bekijk project

Monitoring van emissies

19 december 2022

In het kader van de klimaatenvelop zijn er emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd (rapport). Mogelijk volgt er aanvullend onderzoek naar emissiereducerende maatregelen. Financiering: LNV Status: Het rapport is gepubliceerd Uitvoerders: WUR […]

Bekijk project

Integraal duurzame huisvesting

19 december 2022

Vanuit meerdere themaā€™s uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet […]

Bekijk project

Biodiversiteit

19 december 2022

Het project bevindt zich in de afrondende fase en het rapport zal naar verwachting begin 2023 opgeleverd worden. Hierin wordt de vraag beantwoord: wat zou ā€˜biodiversiteitā€™ concreet kunnen betekenen voor de melkgeitenhouderij? Financiering: PPS ( […]

Bekijk project

Implementatieplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™

1 maart 2021

Het ā€œImplementatieplan voor het sectorplan ā€˜Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€™ ā€ is een verdere concretisering van het rapport ā€œVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderijā€ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project