Circulaire geitenhouderij

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij rondom circulaire geitenhouderij:

Kringlooplandbouw

19 december 2022

Het project is afgerond en het rapport is in 2023 opgeleverd. Het rapport brengt de uitgangspositie van de melkgeitenhouderij in beeld als het gaat over kringlooplandbouw. Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, […]

Bekijk project

Monitoring van emissies

19 december 2022

In het kader van de klimaatenvelop zijn er emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd (rapport). Mogelijk volgt er aanvullend onderzoek naar emissiereducerende maatregelen. Financiering: LNV Status: Het rapport is gepubliceerd Uitvoerders: WUR […]

Bekijk project

Integraal duurzame huisvesting

19 december 2022

Vanuit meerdere thema‚Äôs uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet […]

Bekijk project

Biodiversiteit

19 december 2022

Het project is afgerond en het rapport is in 2023 opgeleverd. Hierin wordt de vraag beantwoord: wat zou ‚Äėbiodiversiteit‚Äô concreet kunnen betekenen voor de melkgeitenhouderij? Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, 2023 […]

Bekijk project

Implementatieplan ‚ÄėVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚Äô

1 maart 2021

Het ‚ÄúImplementatieplan voor het sectorplan ‚ÄėVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚Äô ‚ÄĚ is een verdere concretisering van het rapport ‚ÄúVersnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‚ÄĚ zoals dat in september 2019 aan de Minister van LNV is aangeboden […]

Bekijk project