Energie en klimaat

Energie en klimaat: Monitoren daadwerkelijke emissies

28 februari 2022

Op dit moment worden in het kader van de klimaatenvelop emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten komen in de loop van 2021 beschikbaar en kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Concreet is er op dit moment […]