Energie en klimaat

Monitoring van emissies

19 december 2022

In het kader van de klimaatenvelop zijn er emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd (rapport). Mogelijk volgt er aanvullend onderzoek naar emissiereducerende maatregelen. Financiering: LNV Status: Het rapport is gepubliceerd Uitvoerders: WUR […]