Monitoring van emissies

Energie en klimaat

19 december 2022

In het kader van de klimaatenvelop zijn er emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd (rapport).

Mogelijk volgt er aanvullend onderzoek naar emissiereducerende maatregelen.

Financiering: LNV

Status: Het rapport is gepubliceerd

Uitvoerders: WUR