Platform Melkgeitenhouderij

Dé ketenorganisatie voor de geitenzuivelsector.

Onderzoek naar duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

Een goede melkkwaliteit is een primaire voorwaarde om te mogen leveren in de markt. Het kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is relatief hoog en er lijkt sprake te zijn van een licht stijgende trend de laatste […]

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Actueel

 • Nieuwsbrief 1, januari 2020

  10 februari 2020

   In de 1e nieuwsbrief 2020 van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:* Terugkoppeling regiobijeenkomsten * WUR implementatie plan * Adviesraad DGZK * Salmonella * Verhoging heffing Platform Melkgeitenhouderij 2020 Terugkoppeling regiobijeenkomstenIn […]

 • Terugblik Platform Melkgeitenhouderij 2019

  14 januari 2020

  In dit overzicht kijken we terug op de activiteiten die het Platform Melkgeitenhouderij in 2019 heeft uitgevoerd. Project ‘plan verdere verduurzaming melkgeitenhouderij’ Het Platform Melkgeitenhouderij en het ministerie van LNV (de directie Dierlijke Agroketens en […]

 • Voortgang plan van aanpak welzijn geitenbokken

  8 november 2019

  Op 16 november 2017 hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie het plan van aanpak ‘Welzijn geitenbokjes’ aangeboden op het ministerie van LNV. Het plan van aanpak heeft als doelstelling om […]

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.Bekijk de laatste nieuwsbrief:

Duurzame GeitenZuivel Keten

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector, die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Een sector die proactief een belangrijk maatschappelijk thema, zoals duurzaamheid oppakt.

Oprichting van het Platform Melkgeitenhouderij

De Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij zijn vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij. De samenwerking is 2 januari 2017  officieel bekrachtigd door de getekende oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het Platform […]

Contact

Platform Melkgeitenhouderij
Van Stolkweg 31, 2585 JN Den Haag