Oprichting van het Platform Melkgeitenhouderij

Duurzaamheid

30 januari 2017

De Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij zijn vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij. De samenwerking is 2 januari 2017  officieel bekrachtigd door de getekende oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Het Platform Melkgeitenhouderij is een antwoord op het wegvallen van de specifieke taken die het Productschap Zuivel had. Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Met deze samenwerking wordt ingezet op het in stand houden en verder door ontwikkelen van het productiepotentieel van de geitenzuivelketen. NGZO en LTO besluiten gezamenlijk over de thema’s die door het Platform Melkgeitenhouderij worden opgepakt. In het jaarplan worden de activiteiten en thema’s vastgelegd van het betreffende jaar. LTO vakgroep Melkgeitenhouderij behartigt de belangen van de Nederlandse melkgeitenhouders. NGZO is de belangenbehartiger van de Nederlandse verwerkers en inzamelaars van geitenmelk.