Cursussen en bijeenkomsten

Geitenhouders kunnen hier een overzicht vinden met cursussen en bijeenkomsten waar punten voor worden toegekend binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten.

Per gevolgde cursus of bijeenkomst worden binnen de DGZK 5 punten toegekend, met een maximum van 5 bijeenkomsten per jaar.

Cursussen en bijeenkomsten die in aanmerking komen:

 • Bijeenkomst dierenartspraktijk over een DGZK gerelateerd onderwerp
 • Leden/ leveranciers bijeenkomst van inzamelaar/ verwerker waarbij DGZK op de agenda staat
 • Bijeenkomst van voerfirma met link DGZK
 • Bezoek vakbeurs/ geitenevent (hier moeten dan van te voren afspraken gemaakt worden dat bij een bepaalde stand een presentielijst getekend kan worden)
 • Bijeenkomsten van het Platform Melkgeiten, LTO of NGZO met link DGZK

Geplande bijeenkomsten:

 • Excursie ‘Voederwinning’ op zand- en dalgronden
  18 juli, aanvang 19.30 uur, Westerlee
  Aangeboden door Biologische Landbouw Groningen. Vooraf aanmelden via Peter Brul, p.brul@telfort.nl

Aanmelden kan via de aanbieder van de cursus. Zie hier voor bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden.

Om in aanmerking te komen voor de punten voor DGZK dienen geitenhouders in  Z-net of Agrolink aan te geven bij welke bijeenkomsten ze aanwezig zijn geweest. Er wordt gecontroleerd of:

 • De bijeenkomst is aangemeld via KwaliGeit
 • De bijeenkomst op deze website staat vermeld
 • De presentatielijst aanwezig is en de betreffende geitenhouder hier als aanwezig op staat

Aanmelden van cursus of bijeenkomst
Organiseert of weet u een cursus/bijeenkomst die hiervoor in aanmerking komt? Dan kunt u deze aanmelden bij DGZK via karin@kwaligeit.nl. De cursus/bijeenkomst dient minimaal 1 week voordat de bijeenkomst plaats vindt aangemeld te worden.
In de aanvraag moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld worden:

 • Naam, datum, plaats bijeenkomst
 • Organisator
 • Onderwerp van de bijeenkomst en raakvlak met DGZK
 • Naam van spreker die het onderwerp behandeld

Op basis hiervan wordt besloten of een bijeenkomst voldoende raakvlak heeft met de DGZK en als ‘puntwaardig’ geclassificeerd kan worden. De bijeenkomsten worden vervolgens geplaatst op deze website.
Na afloop van de bijeenkomst is de aanvrager verantwoordelijk om de presentielijst aan te leveren bij DGZK. Deze presentatielijst dient ondertekend te zijn door de spreker.

 • Bijeenkomst ‘Duurzaam houden van geiten’: scoremodule duurzame geit en het ideale vervangingspercentage.
  26 februari, 11.00 – 15.00 uur, Rijen
  Aangeboden door Elda, in samenwerking met Amalthea
 • Leveranciersavond: met het thema duurzame lammeren(-opfok).
  16 april, aanvang 20.30 uur, Ettenleur
  Aangeboden door Bettinehoeve
 • Leveranciersbijeenkomst: met het thema DGZK.
  9 mei
  Aangeboden door Henri Willig
 • Algemene cursus opfok: herkennen en voorkomen van een groot aantal aandoeningen bij jonge geiten.
  23 mei, 10.00 – 16.00 uur, omgeving Arnhem
  Aangeboden door InsoGoat en Capralon, meer informatie via de website van Capralon
 • Algemene cursus melkgeiten: herkennen en voorkomen van een groot aantal aandoeningen bij volwassen geiten.
  28 mei, 10.00 – 16.00 uur, omgeving Arnhem
  Aangeboden door InsoGoat en Capralon
 • Bijeenkomst ammoniak reducerende technieken: toelichting verschillende technieken en aanpakken in de vorm van een Plaza.
  28 mei, vanaf 20.15 uur, De Stapperij in Oirschot
  Aangeboden door De Studieclub Geitenhouderij Zuid-Nederland
 • Algemene cursus opfok: herkennen en voorkomen van een groot aantal aandoeningen bij jonge geiten.
  6 juni, 10.00 – 16.00 uur, Oirschot
  Aangeboden door InsoGoat en Capralon
 • Algemene cursus melkgeiten: herkennen en voorkomen van een groot aantal aandoeningen bij volwassen geiten.
  11 juni, 10.00 – 16.00 uur, Oirschot
  Aangeboden door InsoGoat en Capralon
 • Bijeenkomst ‘Duurzaam houden van geiten’: ‘meer melk met minder vlees’.
  Het programma wordt verzorgd door Wim Govaerts.
  12 juni, 11.00 – 15.00 uur
  Aangeboden door Amalthea en alleen bedoeld voor leden
 • Algemene ledenvergadering CBM: bespreking voortgang DGZK.
  18 juni, 20.30 uur, Heerde
  Aangeboden door CBM
 • GIJS Geitencafé: een van de onderdelen is kennis m.b.t. hoogproductieve, duurzame en efficiënte melkgeiten.
  18 juni, 12.00 – 15.15 uur, Oirschot
  Aangeboden door GIJS
 • GIJS Geitencafé: een van de onderdelen is kennis m.b.t. hoogproductieve, duurzame en efficiënte melkgeiten.
  20 juni, 12.00 – 15.15 uur, Heerde
  Aangeboden door GIJS
 • Algemene ledenvergadering Organic Goatmilk Coöperatie: informatie over deelname DGZK.
  25 juni, 10.45 uur, Tiel
  Aangeboden door Organic Goatmilk Coöperatie
 • Lely Vector gebruikersdag: een van de thema’s is voeren i.r.t. geitgezondheid.
  4 juli, 10.00 – 15.00 uur, Gilze
  Aangeboden door Lely

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.