Cursussen en bijeenkomsten

Geitenhouders kunnen hier een overzicht vinden met cursussen en bijeenkomsten waar punten voor worden toegekend binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten.

Per gevolgde cursus of bijeenkomst worden binnen de DGZK 5 punten toegekend, met een maximum van 5 bijeenkomsten per jaar.

Cursussen en bijeenkomsten die in aanmerking komen:

 • Bijeenkomst dierenartspraktijk over een DGZK gerelateerd onderwerp
 • Leden/ leveranciers bijeenkomst van inzamelaar/ verwerker waarbij DGZK op de agenda staat
 • Bijeenkomst van voerfirma met link DGZK
 • Bezoek vakbeurs/ geitenevent (hier moeten dan van te voren afspraken gemaakt worden dat bij een bepaalde stand een presentielijst getekend kan worden)
 • Bijeenkomsten van het Platform Melkgeiten, LTO of NGZO met link DGZK

Geplande bijeenkomsten:

 • Alles rondom aflammeren, stoomcursus voor de (tijdelijke) medewerker
  11 januari 2022 13-16u, aanmelden en meer info via InsoGoat of Capralon
  Georganiseerd door: InsoGoat  en Capralon

Interesse om een bijeenkomst/workshop bij te wonen? Aanmelden kan via de aanbieder van de cursus.

Punten DGZK
Om in aanmerking te komen voor de punten voor DGZK dienen geitenhouders in Z-net of Agrolink aan te geven bij welke bijeenkomsten ze aanwezig zijn geweest. Er wordt gecontroleerd of:

 • De bijeenkomst is aangemeld via KwaliGeit
 • De bijeenkomst op deze website staat vermeld
 • De presentielijst aanwezig is en de betreffende geitenhouder hier als aanwezig op staat

Aanmelden van cursus of bijeenkomst door organisator
Organiseert of weet u een cursus/bijeenkomst die hiervoor in aanmerking komt? Dan kunt u deze aanmelden bij DGZK via karin@kwaligeit.nl. De cursus/bijeenkomst dient minimaal 1 week voordat de bijeenkomst plaats vindt aangemeld te worden.
In de aanvraag moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld worden:

 • Naam, datum, plaats bijeenkomst
 • Organisator
 • Onderwerp van de bijeenkomst en raakvlak met DGZK
 • Naam van spreker die het onderwerp behandeld

Op basis hiervan wordt besloten of een bijeenkomst voldoende raakvlak heeft met de DGZK en als ‘puntwaardig’ geclassificeerd kan worden. De bijeenkomsten worden vervolgens geplaatst op deze website. Na afloop van de bijeenkomst is de aanvrager verantwoordelijk om de presentielijst aan te leveren bij DGZK. Deze presentielijst dient te zijn voorzien van naam, adres en handtekening van de deelnemers en ondertekend te zijn door de spreker.

Hier vindt u een overzicht van de bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.