PR-materiaal

Een van de punten die hoog op de prioriteitenlijst van het Platform Melkgeitenhouderij staat is imago. Om daar aan te werken als sector is besloten om de folder ‘Feiten over Geiten’  in een nieuw jasje te steken. Deze folder is aan te vragen bij de leden van NGZO (melkverwerkers en –inzamelaars).

Krijgt u bezoekers op uw bedrijf of organiseert u een open dag, aarzel niet en bestel de folder.