Stuurgroep, werkgroepen en adviesraad

Om verdere sturing te geven aan de DGZK en uitwerking van de thema’s is de Stuurgroep DGZK opgericht. De stuurgroep bestaat uit de leden van het Platform Melkgeitenhouderij, met aanvulling van enkele geitenhouders en NGZO leden. De stuurgroep heeft de thema’s verder uitgesplitst. Daarnaast heeft de stuurgroep besloten dat voor ieder thema een werkgroep aangesteld moet worden, om het thema verder uit te werken.

Leden stuurgroep en werkgroepen:

Stuurgroep

 • Jos Tolboom (voorzitter, Platform Melkgeitenhouderij, LTO)
 • Henk van Roekel (Platform Melkgeitenhouderij, LTO)
 • Ward Watzeels (Platform Melkgeitenhouderij, NGZO, Bettinehoeve)
 • Henry Voogd (Platform Melkgeitenhouderij, NGZO)
 • Geert Klaassen (melkgeitenhouder, HGM)
 • Jan Nooren (melkgeitenhouder, Amalthea)
 • William van der Burg (melkgeitenhouder, CBM)
 • Ariën Pijlman (melkgeitenhouder, OGC)
 • Jan Kappers (NGZO, Klaver Kaas)
 • Carolien Pijnenburg (NGZO, Bettinehoeve)
 • Martin Zwiep (melkgeitenhouder, BGNN)
 • Jan Stegerman (NGZO, HGM)

Werkgroep Imago en markt

 • Ariën Pijlman (namens stuurgroep, OGC)
 • Klaas Hokse (NGZO, Rouveen)
 • Elles Hagemeijer/ An Moorman (NGZO, HGM/ Ausnutria)
 • Frank van Leijsen (melkgeitenhouder, Bettinehoeve)
 • Klaas-Jan Dekkers (melkgeitenhouder, CBM)
 • Joop de Groot (NGZO, Amalthea)
 • Yvonne Krekels (melkgeitenhouder, Amalthea)
 • Kurt Tilburgs (melkgeitenhouder, de Jong Cheese)
 • Marian Rustema (NGZO, Henri Willig)

Werkgroep Energie en klimaat (primair en verwerkers)

 • Geert Klaassen (namens stuurgroep, melkgeitenhouder, HGM)
 • Edwin vd Pas (melkgeitenhouder, Amalthea)
 • Gerard Schroten (melkgeitenhouder)
 • Rene v.d. Velde (NGZO, Henri Willig)
 • Arjan de Jong (NGZO, De Jong Cheese)
 • Jaco Blankenspoor (NGZO, Rouveen)

Werkgroep Diergezondheid en dierenwelzijn

 • William van der Burg (namens stuurgroep, melkgeitenhouder, CBM)
 • Ad Bink (melkgeitenhouderij, LTO, Amalthea)
 • Henk Versluijs (melkgeitenhouder, Bettinehoeve)
 • Mattijn Papen (melkgeitenhouder, CBM)
 • Willeke Veldman (melkgeitenhouder)

Adviesraad

De adviesraad adviseert de stuurgroep van de Duurzame Geitenzuivelketen over de doelen en de uitvoering van de DGZK. De adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van externe partijen die dagelijks werkzaam zijn in de melkgeitenhouderij enerzijds en maatschappelijke organisaties die een mening hebben over de ontwikkeling van onze sector anderzijds.

Naast vraagstukken uit DGZK kan de adviesraad ook een belangrijk adviesorgaan vormen voor overige trajecten die spelen binnen de geitenhouderij sector. Zo werkt het Platform Melkgeitenhouderij aan het implementatieplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij‘, ook op deze thema’s kan de adviesraad haar input leveren.

Leden van de adviesraad zijn:

 • Hans de Bie (Alfa Accountants)
 • Henk Flipsen (Nevedi)
 • Gert van Duinkerken (WLR)
 • Hans Hopster (expert dierenwelzijn)
 • Marijn Dekkers (Rabobank)
 • Paul van den Oord (KNMvD)
 • Ruud Pleune (Natuur en Milieufederaties)
 • Mariska Kerste (LNV)
 • Frits van de Schans (CLM)

Naast bovenstaande partijen zijn meer externe partijen gevraagd om deel uit te maken van de Adviesraad DGZK, zoals de Dierenbescherming, GGD en IPO, zij hebben echter aangegeven geen gebruik te willen maken van deze uitnodiging.