Stuurgroep en werkgroep

Om verdere sturing te geven aan de DGZK en uitwerking van de thema’s is de Stuurgroep DGZK opgericht. De stuurgroep bestaat uit de leden van het Platform Melkgeiten, met aanvulling van enkele geitenhouders en NGZO leden. De stuurgroep heeft de thema’s verder uitgesplitst. Daarnaast heeft de stuurgroep besloten dat voor ieder thema een werkgroep aangesteld moet worden, om het thema verder uit te werken.

Leden stuurgroep en werkgroepen:

Stuurgroep
Jos Tolboom (voorzitter, Platform Melkgeitenhouderij, LTO)
Henk van Roekel (Platform Melkgeitenhouderij, LTO)
Evert Schilstra (Platform, NGZO, HGM)
Henry Voogd (Platform, NGZO)
Geert Klaassen (melkgeitenhouder, CBM)
Jan Nooren (melkgeitenhouder, Amalthea)
Gerrit Jan Veelers (melkgeitenhouder, CBM)
Jan Dijkstra (NGZO, OGC)
Jan Kappers (NGZO, Klaver Kaas)
Caroline Pijnenburg (NGZO, Bettinehoeve)

Martin Zwiep (melkgeitenhouder, BGNN)

Werkgroep Imago en markt
Jan Dijkstra (namens stuurgroep, OGC)
Klaas Hokse (NGZO, Rouveen)
Elles Hagemeijer/ An Moorman (NGZO, HGM/ Ausnutria)
Frank van Leijsen (melkgeitenhouder, Bettinehoeve)
Arjanne Bultman (melkgeitenhouder, Rouveen)
Joop de Groot (NGZO, Amalthea)
Yvonne Krekels (melkgeitenhouder, Amalthea)

Werkgroep Energie en klimaat (primair en verwerkers)
Geert Klaassen (namens stuurgroep, melkgeitenhouder, CBM)
Edwin vd Pas (melkgeitenhouder, Amalthea)
Gerard Schroten (melkgeitenhouder, HGM)
Rene v.d. Velde (NGZO, Henri Willig)
Arjan de Jong (NGZO, De Jong Cheese)
Jaco Blankenspoor (NGZO, Rouveen)

Werkgroep Diergezondheid en dierenwelzijn
Gerrit Jan Veelers (namens stuurgroep, melkgeitenhouder, CBM)
Ad Bink (melkgeitenhouderij, LTO, Amalthea)
Henk Versluijs (melkgeitenhouder, Bettinehoeve)
Mattijn Papen (melkgeitenhouder, CBM)
Willeke Veldman (melkgeitenhouder, HGM)

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.