Stuurgroep en werkgroep

Om verdere sturing te geven aan de DGZK en uitwerking van de thema’s is de Stuurgroep DGZK opgericht. De stuurgroep bestaat uit de leden van het Platform Melkgeiten, met aanvulling van enkele geitenhouders en NGZO leden. De stuurgroep heeft de thema’s verder uitgesplitst. Daarnaast heeft de stuurgroep besloten dat voor ieder thema een werkgroep aangesteld moet worden, om het verder uit te werken.

Leden stuurgroep en werkgroepen:

Stuurgroep
Jeannette van de Ven (voorzitter, Platform, LTO)
Martin Tuinte (Platform, LTO)
Wim Brilman (Platform, NGZO, CBM)
Henry Voogd (Platform, NGZO)
Geert Klaassen (melkgeitenhouder, CBM)
Gijs van Rooij (melkgeitenhouder, Amalthea)
Gerrit Jan Veelers (melkgeitenhouder, CBM)
Gerrit Verhoeven (NGZO, OGC)
Marcel Klaver (NGZO, Klaver Kaas)
Ward Watzeels (NGZO, Bettinehoeve)

Werkgroep Imago en markt
Gerrit Verhoeven (namens stuurgroep, OGC)
Klaas Hokse (Rouveen)
Elles Hagemeijer (HGM/ Hyproca)
Anita Papen (melkgeitenhouder, CBM)
Frank van Leijsen (melkgeitenhouder, Bettinehoeve)
Mevr. Bultman (melkgeitenhouder, Rouveen)

Werkgroep Energie en klimaat (primair en verwerkers)
Geert Klaassen (namens stuurgroep, melkgeitenhouder, CBM)
Edwin vd Pas (melkgeitenhouder, Amalthea)
Gerard Schroten (melkgeitenhouderij, HGM)
Gert Billekens (melkgeitenhouder, LTO)
Rene v.d. Velde (Henri Willig)
Arjan de Jong (De Jong Cheese)
Jaco Blankenspoort (Rouveen)

Werkgroep Diergezondheid en dierenwelzijn
Gerrit Jan Veelers (namens stuurgroep, geitenhouder, CBM)
Ad Bink (melkgeitenhouderij, LTO, Amalthea)
Antsje Meekma (melkgeitenhouder, Henri Willig)
Mattijn Papen (melkgeitenhouder, CBM)
Walte Veldman (melkgeitenhouder, HGM)

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.