Veelgestelde vragen

Welke organisaties zijn er vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij?
Er zijn momenteel twee organisaties vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij: LTO Nederland (vertegenwoordigd door de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij) en de NGZO (Nederlandse GeitenZuivel Organisatie).

Wat beoogt het Platform Melkgeitenhouderij?
Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid. Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen. Met deze samenwerking wordt ingezet op het in stand houden en verder door ontwikkelen van het productiepotentieel van de geitenzuivelketen.

Hoe komt het Platform Melkgeitenhouderij aan een jaarlijks budget?
Het Platform Melkgeitenhouderij maakt elk jaar een begroting die is gebaseerd op de te verwachten inkomsten en activiteiten. Jaarlijks wordt er een bedrag per 100 kg/melk ge√Įnd door de zuivelverwerkers en inzamelaars bij de melkgeitenhouders. Voor 2023 bedraagt de heffing voor melkgeitenhouders ‚ā¨ 0,09 per 100 kg/melk.

Welke projecten initieert het Platform Melkgeitenhouderij concreet?
Hiermee worden projecten en activiteiten gefinancierd zoals het para-tbc project, de folder ‚ÄėFeiten over geiten‚Äô, project ‚ÄėVerbeterde afzet ros√©-bokken‚Äô, de LTO Melkprijsvergelijking Melkgeitenhouderij, een bijdrage aan het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en aan boerderij educatie melkgeitenhouders.

Hoeveel melkgeitenhouders en -geiten zijn er in Nederland?
Er zijn ca. 365 melkgeitenhouders in Nederland en ca. 300.000 melkgeiten.

Hoeveel ondernemingen zijn er in Nederland die geitenmelk inzamelen c.q. verwerken?
Er zijn 3 coöperaties die geitenmelk inzamelen en verwerken en diverse particuliere zuivelfabrieken.

Hoeveel kilogram melk geeft een melkgeit per jaar?
Als een melkgeit goed verzorgd en gevoed wordt, geeft het dier ongeveer 950 – 1.000 kilogram melk per jaar.

Welke eigenschappen heeft geitenmelk?
De Nederlandse geitenmelk heeft gemiddeld een vetgehalte van 4,1% en een eiwitgehalte.