Lopende projecten

Hier vind je een overzicht van alle lopende projecten van het Platform Melkgeitenhouderij

PPS Uiergezondheid

27 maart 2023

Op een laatste proef na, is het kiemgetalproject afgerond. Uit dit project, maar ook uit andere bronnen, zijn diverse vragen naar voren gekomen over uiergezondheid. Er wordt vermoed dat onkante uiers en (al dan niet […]

Bekijk project

MIP gezonde lammeren

19 december 2022

Luchtwegproblemen is de meest voorkomende klacht op het gebied van gezondheid bij jonge dieren. Het doel van dit Maatschappelijk Innovatie Programma (MIP) is om inzichtelijk te maken of geboorte gewicht, biestmanagement en speenstrategie kunnen bijdrage […]

Bekijk project

Kringlooplandbouw

19 december 2022

Het project is afgerond en het rapport is in 2023 opgeleverd. Het rapport brengt de uitgangspositie van de melkgeitenhouderij in beeld als het gaat over kringlooplandbouw. Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, […]

Bekijk project

Zorg voor jonge dieren

19 december 2022

Dit meerjarig onderzoek heeft als doel de zorg voor jonge dieren meer inzichtelijk te krijgen op bedrijfsniveau en daarmee te verbeteren. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Verdiepende analyse en het berekenen van […]

Bekijk project

Duurmelken

19 december 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) is een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Dit project verdiept zich daarom in de variatie in het optimum van het percentage duurmelkgeiten […]

Bekijk project

Welzijnsmonitor

19 december 2022

Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige DGZK-dierenwelzijnsmonitor en onderzoek om deze monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden indicatoren, waarbij ze vooral kijken naar het dier zelf. Het […]

Bekijk project

Monitoring van emissies

19 december 2022

In het kader van de klimaatenvelop zijn er emissiemetingen op praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd (rapport). Mogelijk volgt er aanvullend onderzoek naar emissiereducerende maatregelen. Financiering: LNV Status: Het rapport is gepubliceerd Uitvoerders: WUR […]

Bekijk project

Integraal duurzame huisvesting

19 december 2022

Vanuit meerdere thema’s uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw, volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn, hoe kan het stalsysteem van de toekomst er uit zien? Deze doorkijk is niet […]

Bekijk project

Biodiversiteit

19 december 2022

Het project is afgerond en het rapport is in 2023 opgeleverd. Hierin wordt de vraag beantwoord: wat zou ‘biodiversiteit’ concreet kunnen betekenen voor de melkgeitenhouderij? Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, 2023 […]

Bekijk project

Salmonellose

19 december 2022

Dit project heeft als doel om salmonellose in de sector inzichtelijk te maken en handvatten te bieden om het probleem aan te pakken. Inmiddels heeft zo’n 50% van de melkgeitenbedrijven monsters ingestuurd en in slechts […]

Bekijk project