Kringlooplandbouw

Duurzaamheid

19 december 2022

Het project bevindt zich in de afrondende fase en het rapport zal naar verwachting begin 2023 opgeleverd worden. Het rapport brengt de uitgangspositie van de melkgeitenhouderij in beeld als het gaat over kringlooplandbouw.

Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij nummer 2, 2023

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: In afronding.

Uitvoerders: WUR