Kringlooplandbouw

Duurzaamheid

28 februari 2022

Verkenning wat betekent kringlooplandbouw voor de melkgeitenhouderij, wat wordt al gedaan en hoe kan dit onderbouwd worden.

Bespreken in de Adviesraad van de DGZK.

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Net opgestart. Onderzocht is met welke berekeningswijze  de kringloop onderbouwd kan worden door de sector. Eerst wordt nu het voer onderdeel verder uitgewerkt.

Uitvoerders: WUR