Privacyverklaring Platform Melkgeitenhouderij

Dit is een verklaring hoe het Platform Melkgeitenhouderij omgaat met de privacy van persoonsgegevens. Onder deze verklaring volgt tevens een toelichting hoe het Platform Melkgeitenhouderij omgaat met het plaatsen van cookies.

Alle relaties van het Platform Melkgeitenhouderij hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en of bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Platform Melkgeitenhouderij e-mail nieuwsberichten

Bij aanmelding voor ontvangst van e-mail nieuwsberichten van het Platform Melkgeitenhouderij gaat u akkoord met het gebruiken van uw opgegeven persoonsgegevens voor periodieke toezending van mailings.

INZAGE GEGEVENS

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen:

 • Omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Omdat u uw toestemming intrekt;
 • Omdat U succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen:

 • Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist;
 • Indien het Platform Melkgeitenhouderij de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
 • U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens opvragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand of een CSV-bestand. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

U heeft altijd het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht het Platform Melkgeitenhouderij die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Platform Melkgeitenhouderij of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen;

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kan uw verzoek per e-mail sturen naar:

 • info@platformmelkgeitenhouderij.nl, of u kunt per post een verzoek sturen naar:
 • Platform Melkgeitenhouderij, Postbus 100, 5201 AC Den Bosch

Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: ‚Äúinzage verzoek‚ÄĚ, ‚Äúrectificatie verzoek‚ÄĚ, etc. en vermeld:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij u een e-mail of brief naar het bij het Platform Melkgeitenhouderij opgegeven (e-mail)adres met de uitnodiging om uw verzoek middels te bevestigen.

Binnen uiterlijk 28 dagen na ontvangst van het verzoek ontvang U een reactie.

Cookie beleid

Cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van de website van het Platform Melkgeitenhouderij op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over uw apparaat gebruik. Ook laten cookies de website van het Platform Melkgeitenhouderij goed werken, zodat u ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld.

De website van het Platform Melkgeitenhouderij plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van deze informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het Platform Melkgeitenhouderij heeft hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt niet meegegeven.

De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u meer informatie hierover lezen.

Verwijderen, en in- en uitschakelen van cookies

De Consumentenbond geeft op haar website goede informatie over op welke wijze cookies kunnen worden verwijderd in Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome en Safari (MacOS). Ook geeft deze website informatie over op welke wijze cookies automatisch kunnen worden verwijderd zodra je een browser afsluit.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactformulier

Als u een  e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • Naam en contact informatie;
 • E-mailadres ;