Welzijnsmonitor

Dierenwelzijn

19 december 2022

Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige DGZK-dierenwelzijnsmonitor en onderzoek om deze monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden indicatoren, waarbij ze vooral kijken naar het dier zelf. Het oogmerk is de geleidelijke doorontwikkeling van welzijnsmonitor gebaseerd op het dier.

Inmiddels heeft de evaluatie van de huidige welzijnsmonitor plaatsgevonden en is er een lijst opgesteld van de belangrijkste diergebonden indicatoren. In een pilot gaan onderzoekers vervolgens met en in de praktijk deze indicatoren toetsen op praktische haalbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid.

 

Meer informatie: Artikel in het Vakblad Geitenhouderij (nummer 5, 2021). Artikel in het Vakblad Geitenhouderij (nummer 4,2023)

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Er is een onderzoeksfase toegevoegd aan het onderzoek om te bezien wat de zes principes van de Dierwaardige Veehouderij voor de doorontwikkeling van de monitor betekenen.

Uitvoerders: WUR, GD