Dierenwelzijn

Duurmelken

19 december 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) is een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Dit project verdiept zich daarom in de variatie in het optimum van het percentage duurmelkgeiten […]

Welzijnsmonitor

19 december 2022

Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige DGZK-dierenwelzijnsmonitor en onderzoek om deze monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden indicatoren, waarbij ze vooral kijken naar het dier zelf. Het […]

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

2 januari 2019

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed […]