Dierenwelzijn

Duurmelken

28 februari 2022

Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen) wordt in de sector gezien als een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming. Het ontbreekt aan een goede Integrale onderbouwing van effecten van […]

Doorontwikkeling welzijnsmonitor

28 februari 2022

Monitoring van stalgebonden maatregelen naar diergebonden maatregelen Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijnsmonitor in DGZK en onderzoek om de huidige monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar meer diergebonden […]

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

2 januari 2019

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed […]