Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Gezondheid

28 januari 2017

Het Vertrouwensloket beoogt het aantal gevallen van verwaarlozing bij landbouwhuisdieren in Nederland tot een minimum te beperken. Bij de praktische uitwerking van visie en missie ligt de nadruk op de volgende 5 taken: een goed functionerend loket, communicatie, erfbetreders stimuleren, gerichte en efficiënte aanpak van meldingen en signaleren van knelpunten.

Onder verwaarlozing van landbouwhuisdieren moet volgens de wet worden verstaan: het onthouden van de nodige verzorging of huisvesting aan deze dieren, op een zodanige wijze dat hun welzijn daardoor wordt geschaad. In de wet zijn vooral regels opgenomen met betrekking tot verzorging en huisvesting van dieren. In de praktijk gaat het bij verwaarlozing altijd om het ontbreken van de juiste zorg. Regelmatig komen er incidenten in het nieuws over dierverwaarlozing, met soms zeer sprekende beelden. In de eerste paar maanden van 2016 zijn een paar ernstige incidenten in het nieuws geweest. Hoezeer dit soort incidenten de aandacht trekt door de ernst en de aard, het zijn en blijven gelukkig incidenten. Elk geval van verwaarlozing is er echter één te veel. Binnen de wettelijke kaders kunnen bedrijven variëren in niveau van welkzijn van de dieren. Hier wordt dan gesproken over een verschil in welzijnsniveau en niet over een verschil in dierverwaarlozing.
Lees meer via deze link.

 

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.