PPS Uiergezondheid

Dierenwelzijn

27 maart 2023

Op een laatste proef na, is het kiemgetalproject afgerond. Uit dit project, maar ook uit andere bronnen, zijn diverse vragen naar voren gekomen over uiergezondheid. Er wordt vermoed dat onkante uiers en (al dan niet zichtbare) uierontsteking schade toe kunnen brengen aan de gezondheid en het welzijn van melkgeiten. Daarnaast leidt dit ook tot economische schade voor het bedrijf.

De Universiteit Utrecht heeft een vierjarig plan geschreven om te kijken naar oorzaken, gevolgen en mogelijkheden om de uiergezondheid te verbeteren. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van het jaar 2022 is besloten dit plan voor 50 procent te financieren. Het ministerie van LNV betaalt de andere 50 procent. Daarmee wordt een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS) gestart ter verbetering van de uiergezondheid.

Meer concreet is het doel van deze PPS te komen tot interventiestrategie√ęn waarmee de uiergezondheid van melkgeiten wordt verbeterd. Dit door:

  1. beter begrip te krijgen van de oorzaken van uiergezondheidsproblemen bij melkgeiten;
  2. inzicht te krijgen in de verspreiding van mastitispathogenen binnen geitenbedrijven;
  3. een geautomatiseerde monitoring van uiergezondheid te ontwikkelen;
  4. het ontwikkelen, implementeren en valideren van een managementtool die de uiergezondheid helpt te verbeteren.

Financiering:¬†PPS ( ¬Ĺ¬† LNV, ¬Ĺ sector)

Status: Startend.

Uitvoerders: Universiteit Utrecht.