Salmonellose

Diergezondheid

19 december 2022

Dit project heeft als doel om salmonellose in de sector inzichtelijk te maken en handvatten te bieden om het probleem aan te pakken. Inmiddels heeft zo’n 50% van de melkgeitenbedrijven monsters ingestuurd en in slechts enkele monsters zijn salmonella-bacteriën aangetoond.

Deelnemers gezocht

Komend jaar zal het project zich richten op laagdrempelige onderzoeksmethoden om infecties vroegtijdig te signaleren, te denken aan tankmelk, stofmonsters, een kweek van het melkfilter of serologie bij jongvee. Om de werkzaamheid van deze methoden te kunnen toetsen is de GD op zoek naar minimaal dertig bedrijven, mét en zonder salmonellose. Het Platform Melkgeitenhouderij onderstreept het belang van deelname van ondernemers aan dit project en stelt een financiële vergoeding en DGZK-punten beschikbaar om deelname aan dit project te stimuleren.

Aanmelden kan hier. Vragen kunt u mailen naar info@platformmelkgeitenhouderij.nl

 

Financiering: PPS ( ½  LNV, ½ sector)

Status: Lopend.

Uitvoerders: GD, WUR