Nieuwe ketenvisie Platform Melkgeitenhouderij

Geen categorie

5 juni 2024

Het Platform Melkgeitenhouderij presenteert u met gepaste trots de nieuwe ketenvisie ‘Gezond, vertrouwd en duurzaam vooruit!’.
 
Vorig jaar heeft het Platform Melkgeitenhouderij besloten de eerder uitgebrachte ketenvisie ‘Gezond vertrouwen & vertrouwd gezond’ tegen het licht te houden en nog eens tien jaar verder te kijken. De onstuimige ontwikkelingen die zich in de maatschappij voordoen en de ronduit roerige tijd waarin de agrarische sector zich op dit moment bevindt, hebben namelijk de vraag doen rijzen of het eerder geschetste vergezicht van de visie van 2018 nog strookt met de huidige realiteit.
 
Onder andere deze vraag is voorgelegd aan geitenhouders, zuivelaars en verschillende stakeholders. Zowel middels een vragenlijst als verdiepende interviews. Het Platform Melkgeitenhouderij is iedereen die betrokken was bij de totstandkoming van de ketenvisie dankbaar voor zijn waardevolle tijd en inbreng. Immers: het resultaat mag er wezen.

Publiekssamenvatting
Volledige ketenvisie
 
De implementatie: nieuwe projecten en activiteiten
De projecten die lopen naar aanleiding van het rapport ‘Versnelling verduurzaming melkgeitenhouderij’ worden in december dit jaar afgerond. Daarmee ontstaat er ruimte om nieuwe projecten en activiteiten te starten.
 
De nieuwe ketenvisie bevat op hoofdlijnen de kaders en de kernwaarden waaraan alle activiteiten en projecten van het Platform Melkgeitenhouderij worden getoetst. Een deel van de vele onderwerpen die middels de vragenlijst door geitenhouders en zuivelaars zijn gerangschikt, worden op dit moment uitgewerkt in concrete activiteiten en projectvoorstellen. Drie thematische werkgroepen van het Platform Melkgeitenhouderij zijn hiermee drukdoende.  
 
Ook wordt samen met de overheid en verschillende onderzoeksinstellingen verkend of er een nieuwe aanvraag voor een publiek-private samenwerking (PPS) ingediend kan worden. Nieuwe onderzoeksprojecten hebben als doel kennis op te leveren die de spelers in de keten in staat stelt nu en in de toekomst gezond, vertrouwd en duurzaam te ondernemen.