Een jaar later: 65% van de geitenhouders doet mee met DGZK

Duurzaamheid

20 juni 2019

Ruim een jaar naar de start van het programma DGZK hebben 231 geitenhouders ingevuld (65% van de NL professionele geitenhouders).

Op basis van de resultaten, feedback van geitenhouders en stakeholders zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd en zijn de doelstellingen vastgesteld voor het programma 2019. Vanaf mei 2019 is het programma weer operationeel in Z-net en Agrolink en kan dus ook weer ingevuld worden. De thema’s voor dit jaar zijn ongewijzigd: Energie & Klimaat, Diergezondheid & Dierwelzijn en Imago & Markt. Wel zijn er zaken binnen de thema’s gewijzigd. Zo is het vanaf 2019 ook mogelijk om punten te scoren voor het bijwonen van bijeenkomsten of workshops. Die moeten dan wel een thema aan de orde stellen met een relatie tot duurzaamheid, zie hier voor de voorwaarden. Andere wijzigingen zijn aanpassingen binnen de welzijnsmonitor (o.a. toevoegen van de onderdelen hygiënesluis en ongediertebestrijding) en een uitbreiding van het onderdeel zoönose- en dierziektebestrijding. Voor dat laatste zijn ook punten te scoren bij een CL vrij- of CAE vrij certificaat.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.