Onderzoek naar duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

Duurzaamheid

3 januari 2019

Een goede melkkwaliteit is een primaire voorwaarde om te mogen leveren in de markt. Het kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is relatief hoog en er lijkt sprake te zijn van een licht stijgende trend de laatste jaren. De zuivelverwerkers en de primaire houders, verenigd in het Platform Melkgeitenhouderij, zijn samen overeengekomen dat dit een onderwerp is dat prioriteit heeft en in de sector breed aangepakt moet worden.

De publiek-private samenwerking “One-health-for-food” (PPS 1H4F) start daarom een onderzoek naar het inzicht in de mechanismen die leiden tot de diergebonden uitscheiding van bacteriën in de melk. Hiermee kunnen concrete interventies worden gedaan waarmee het kiemgetal effectief te managen is op een zo natuurlijke mogelijke manier.

Het betreft een onderzoek met een looptijd van 4 jaar waarbij de coördinatie in handen is van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Meerdere melkgeitenbedrijven, melkwinningsadviseur J. Grolleman, Elda, de overheid en het Platform Melkgeitenhouderij zijn partner in dit project. Het onderzoeksproject wordt 50/50 gefinancierd door overheid en het bedrijfsleven. Meer informatie over 1H4F is hier te lezen.

Afgelopen oktober is een enquête verspreid onder melkgeitenhouders. De voorlopige resultaten leest u hier.

Hoge respons enquête kiemgetal onderzoek

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.