Duurzaam perspectief voor melkgeitenbedrijven

Imago

28 februari 2022

Wageningen Economic Research heeft onderzocht hoe geitenbedrijven het beste kunnen verduurzamen. Daarvoor is onder andere bij vier provincies, op ambtelijk niveau, ge√Įnventariseerd wat belangrijke randvoorwaarden zijn om na te willen denken over het ruimte gaan bieden aan de geitenhouderij voor bedrijfsontwikkeling in de toekomst. Zeker nu er in veel provincies een geitenstop van kracht is.

Alle maatschappelijke wensen en eisen die naar voren kwamen in het onderzoek laten zien dat geitenbedrijven zich op verschillende gebieden zullen moeten onderscheiden. Zo moeten geitenbedrijven een goede buur zijn, goed zorgen voor de dieren en zorg besteden aan natuur, milieu en landschap. Daarnaast is het van belang dat de geitenhouderij intensief in contact blijft staan met de samenleving.

Hiermee is de eerste fase afgerond. In de volgende fase worden doelstellingen meetbaar gemaakt en een borgingsysteem ontwikkeld waarmee geitenbedrijven kunnen aantonen dat zij de wensen en eisen uit de samenleving tegemoet zijn gekomen.

Meer informatie: de eerste deelrapportage en het artikel in het Vakblad Geitenhouderij (nummer 2, 2022).

Financiering: PPS ( ¬Ĺ¬† LNV, ¬Ĺ sector)

Status: fase 1 is afgerond. Fase 2 loopt.

Uitvoerders: WUR